تعبیر خواب جمجمه

تعبیر خواب جمجمه

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب جمجمه این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب جمجمه تعبیر خواب جمجمه در برخی منابع به مرگ اشاره می کند و نشان دهنده موفقیت  و خوشبختی و زندگی شاد است
و همچنین نماد شیطان یا خشم است و همچنین نشانه این است که شما چیزی را در ذهن خود مخفی می کنید.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید چند جمجمه به شما پوزخند یا لبخند می زنند ،
نشانه آن است که میان اعضای خانواده شما اختلاف و مشاجره  و مشکلاتی بوجود خواهد آمد .اگر در خواب جمجمه ای را در دست بگیرید ،
نشانه آن است که حرفه و کار شما با کسادی  و خرابی روبرو خواهد شد و کارتان نتیجه خوبی نمی دهد.
تعبیر خواب دیدن جمجمه یک دوست در خواب ، نشانه آن است که از دوستان رفاقت و دوستی با دیگری را به دوستی با شما ترجیح می دهد .
دیدن جمجمه خود در خواب ، نشانه آن است که مدام در حسرت خوردن و پشیمانی به سر خواهدبرد.

تعبیرجمجمه در منابع  قدیمی و سنتی:

جمجمه انسان نشانه ای از توبه و بازگشت از گناه است.جمجمه در این منابع به زندگی و مرگ مربوط می شود.
جمجمه انسان برای برخی ها به معنای ساختن دوباره برخی از جنبه های زندگی و رشد مجدد دارد.اگر شما در خواب با یک جمجمه صحبت می کردید،
نشانه آن است که  احتمالا به زودی با خانواده خود تماس می گیرید و با آن ها صحبت می کنید و ارتباط می گیرید.
این در حالیست که مدت ها این کار را نکرده بودید.
اما اگر جمجمه با شما صحبت می کرد، این خواب ممکن است نمادی از بخش وجودی شما باشدکه مدت ها آن را نادیده گرفته و یا از بین برده اید.
این بخش از شما در حال بازگشت به صحنه است. تعبیر خواب جمجمه انسان و دزدان دریایی نشانه از خطر است و بدین معناست که باید بیشتر مراقب خود باشید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx