تعبیر خواب جهیزیه

تعبیر خواب جهیزیه

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب جهیزیه به شما گزارش دهیم با ما همراه باشید.

تعبیر خواب جهیزیه دیدن یا وسایلی که معمولاً به عروس داده می‌شود

در خواب به بیانگر آبروی فرد بیننده خواب است و باید برای حقظ آبروی خویش تلاش کند.

اگر در خواب ببینیم برای کسی جهیزیه مجلل می برند، آن شخص  موفقیت بزرگی در زندگی خود به دست می آورد.

و موقعیت اجتماعی بسیار محکم و خوبی خواهد داشت.

برای تعبیر خواب آنلاین می توانید از گفتگو آنلاین در سایت استفاده کنید

تهیه و تدارک جهیزیه،  به معنای حفظ آبروست.

اگر در خواب ببینید که جهیزیه به خانه شما می آورند، سودی به شما می رسد.

و مقدار آن سود بستگی به مقدار آن جهیزیه دارد.

اگر جهیزیه از خانه شما می برند، خوب است بی آن که سودی بهتان برسد.

آنلی بیتون میگوید

اگر خواب ببینید همسر شما جهیزیه ای با خود نیاورده است ،

علامت آن است که برای رهایی از فقر و بیچارگی باید روی روابط خود با مردم حساب کنید .

اگر خواب ببینید همسر شما جهیزیه با خود آورده است ،

نشانه آن است که خواسته ها و آرزو های شما براورده می شود.

اگر مردى خواب جهيزيه‌ زنش را ببيند، بيانگر آن است كه به هدفی که دارد مى‌رسد.

مطیعی تهرانی میگوید

دیدن جهیزیه فقیرانه و ساده  ، نشان دهنده این است که شما نسبت به موقعیت هایی که در زندگیتان پیش می آید ترس و هراس دارید.

لیلا برایت میگوید

اگر در خواب جهیزیه‌ ى عروس ببینید، نشانه‌ى آن است که شما به زودى ازدواج مى‌کنید. و به مراد دلتان می رسید.

تعبیر خواب جهیزیه گران قیمت

 

این کشش و کوشش در خواب های ما به شکل خیلی چیزها از جمله جهیزیه یه متجلی می شود.
لباس و پیراهن نیز از این قبیلند.

می گویند ارزش عروس به جهیزیه است که همراه می برد پس اگر در خواب ببینیم جهیزیه مجلل  و باشکوه می برند

خواب ما  خبر می دهد که در آینده موفق خواهیم شد در انجام کاری و نتیجه خوبی کسب می کنیم.که موقعیت اجتماعی بسیار خوبیخواهیم داشت.

اگر در خواب دیدید که به زنی بیوه یا مطلقه جهیزیه می دهید نشانه این است که : زندگی خود را به کلی تعقیر می دهید.

اگر در خواب دیدید که یک زن جهیزیه خود را به شوهرش می دهد

بدین معناست که  دیگران مدام به شما فکر می کنند و شما برایشان جایگاه ویژه ای دارید.

اگر در خواب دیدید که به دختران خود جهیزیه می دهید

بدین معناست که دوباره پول بدست می آورید و ثروتمند می شوید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx