تعبیر خواب حب خوردن

تعبیر خواب حب خوردن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد  تعبیر خواب حب خوردن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب حب خوردن در خواب بدین معناست که اگر بيند از براي بيماري خورد
و ديد كه درخوردن آن شفا و منفعت و سود يابد،دليل بر خير و منفعت و سود كارها كند
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر بيند كه از دارو خوردن او را منفعت و سود نبود، تاويلش به خلاف اين است.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

حب خوردن در خواب تصاحب مال  و ثروت و دارایی اندک است، اگر در خواب ببينيد بيمار هستيد
و براي درمان خويش حب مي خوريد و اطمينان داريد که با خوردن آن حب بهبود حاصل مي کنيد
مالي مختصر نصيب شما مي شود که ممکن است متعدد باشد ولي کم است

. اما اگر احساس کنيد که با خوردن آن حب درمان نمي شويد همان مال يا پول مختصر به شما مي رسد،
حرام و از طريق نامشروع. باز هم ممکن است اين پول متعدد زن باشد معهذا کم است(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب ديديد که به ديگري حب مي دهيد نشانه این این است
که او را به انجام کاري نکرده تحريص و ترغيب مي کنيد.

کاري که نه خوب است و نه او مي خواهد و آن کاري است به نفع شما ولي به زيان خورنده حب هر کس که هست.

اگر ديديد که با داروهايي حب درست مي کنيد و می خورید تدارک گناه يا کار خلاف را مي بينيد که به نفع شما نيست.

اگر ديديد به همسرتان حب مي دهيد و او نیز حب می خورد نشانه این این است که در خانواده بگو مگو ايجاد مي شود که مسئول شما هستيد.

خريدن حب از داروخانه نيز همين تعبير اول را دارد که گفتم تصاحب مال اندک است اما متعدد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx