تعبیر خواب حمالی

تعبیر خواب حمالی
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب حمالی این مطلب را دنبال کنید.تعبیر  خواب حمّالی در خواب نشانه فراوانی و  زیادی گناه و معصیت است و به اندازۀ باری که بر دوش دارد به او ( بینندۀ خواب ) رنج و ناراحتی می رسد .
و همچنین بدین معناست که اتفاقات بسیار بدی برای او می افتد که بد و ناگوار است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

حمالی در خواب ، دلیل بر صاحب جاه و مقام است ؛ و بدین معناست که به شما ارث و میراث فراوان می رسد

اگر ببیند باری سبک بر دوش یا بر دست دارد و آن بار متعلق به خود اوست به اندازۀ آن به جهت گناه و معاصی
به او رنج و گزند می رسد
و مشکلاتی برای او ایجاد می شود که حل نشدنی است.

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب حمالی بدین معناست که اگر ببیند بدون مزد و اجرت برای دیگران حمالی می کند
نشانه این است که  نسبت به کسی نیکی و احسان می نماید و به او محبت و خوبی میکند
و نتیجۀ آن به بینندۀ خواب بر می گردد ، و اگر ببیند که حمالی می کند و مزد می گیرد به غم و اندوه گرفتار می شود ، مخصوصاً اگر بار سنگین باشد و ببیند از سنگینی آن به او رنج و آزار وارد آمد  و خبر های بسیار بدی به او می رسند که ناراحت کننده است

اگر در خواب ببینید که فرزند شما برای دیگران حمالی میکند نشانه این است که اتفاقات بدی برایتان می افتد
که رزق و روزی دیگر به زندگی شما نمی آید و گرفتاری برایتان پیش می اید

اگر در خواب همسرتان را ببینیید که حمالی میکند نشانه این است که گرفتار بلا می شوید
و یا فردی از زندگی شما بیرون می روزد این باعث ناراحتی شما می شود.

اگر در خواب خودتان را ببینیید که حمالی میکنید نشانه این است که در حادثه ای مانند تصادف جان خود را از دست می دهید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب تصادف کردن  را مشاهده کنید.)

اگر در خواب حمالی کردن بنایی را در ساختمانتان ببینید نشانه این است که شما در زندگی ثروتمند می شوید و به هر انچه که فکر میکنید می رسید و اتفاقات خوبی در انتظار شماست
و همچنین نشانه این است که فردی وارد زندگی شما می شود و زندگی شما را تغییر می دهد
و این تغییر خوب خوشایند خواهد بود

تعبیر خواب حمالی بدین معناست که اگر در خواب ببینید که حمالی میکنید و خسته شده اید
نشانه این است که در زندگیتان بالاخره خوشی میبینید
و شانس بزرگی در زندگی خواهید داشت و موفقیت نصیب شما می شود
ودر زندگی پیشرفت زیادی می کنید و به تمام آرزوهای دل خود می رسید و بهره مند می شوید

اگر در خواب بببیینید که حمالی میکنید و عرق می ریزید نشانه این است که کسی با شما دشمن می شود
و به شما بدی میکند و شما نیز با او بد می شوید و دشمنی میکند
و به همین دلیل اتفاقات بد و خطرناکی برایتان می افتد

دیدن حمالی کردن برای دیگران در خواب نشانه بدبختی و هلاکت است

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها