تعبیر خواب حمام کردن

تعبیر خواب حمام کردن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در این قسمت برای شما تعبیر خواب حمام کردن قرار داده شده است.

تعبیر خواب حمام کردن به معنای، پاکی بودن و دور شدن از آلودگی و شهوت است. شستن صورت و بدن در خواب نشانگر؛ دوری از افکار پلید و زشتی است.

تعبیر حمام کردن در دریا، نشانه این است که؛ بزودی به آنچه می خواهید، می رسید. تعبیر خواب حمام کردن با آب یخ در خواب، نشانه آن است که در آینده، ناراحتی بزرگی برای شما پیش خواهد آمد.

آمده است که؛ تعبیر خواب حمام کردن توفیق زیارت امام است. که مایه پاک شدن روح از آلودگی و گناه.

تعبیر خواب آب را در تعبیرک بخوانید.

علامه طباطبایی گوید :

اگر کسی خواب ببیند که همراه با پوشاک و یا پوشش وارد حمام شده، و قصد دوش گرفتن دارد، آب روشنی است. دیدن چنین رویایی نشانگر صبور بودن و شرکت در امور خیریه است. اگر زن بود، نشانگر آرزوی داشتن ظاهر خوب برای رسیدن به موفقیت و خوشبختی است. که غالبا بر اساس غرایز جنسی باشد. و اگر مرد یا پسر بود، نامزدی یا ازدواج با اشخاص جوان میباشد. و برای افراد مسن از لحاظ مادی خوش اقبال است .

اگر ببینی زیر دوش آب گرم با لباس هستی و خیس شده ای، نشانه غلبه بر یک دشمن یا پیدا کردن دشمنی جدید است.

اگر زیر دوش آب سرد بودی، به معنی جدایی از یک انسان دوست داشتنی است.

اگر ببینی با زیر پیراهن و یا شرت دوش میگیری، به معنی هشدار، در مقابل دوستان ناباب یا رابطه ای شوم میباشد.

اگر فقط پیراهن به تن داشتی، نشانگر صبر و بردباریست که می تواند موجبش غیرعاقلانه فکر کردن باشد. در این صورت یا شخص بی شعور است. یا دوستان ابلهی دارد.

اگر با همسر و یا معشوقت باهم و با لباس دوش گرفتی، خواب ببننده می گوید که؛ خیلی آهسته به اهدافش می رسد.

آنلی بیتون می‌ گوید :

اگر شخصی جوان خواب ببیند حمام می كند، نشانه آن است كه؛ به جنس مخالفی دل داده است.

اگر زنی حامله خواب ببیند حمام می كند، دلالت بر آن دارد كه سقط جنین خواهد كرد.

اگر مردی در خواب خود را در حال حمام و شستشو ببیند، به این معناست كه مورد بی وفایی خواهد شد.

اگر همراه دیگران در خواب، خود را مشغول شستشو و استحمام ببینید، نشانه آن است كه؛ باید از دوستان شرور دوری كنید. این خواب بدنامی و رسوایی به دنبال دارد.

اگر خواب ببینید با آبی گل آلود در حال استحمام هستید، دلالت بر آن دارد كه دشمنان در نزدیکی شما هستند.

اگر بیوه زنی خواب ببیند استحمام می كند، نشانه آن است كه از پیمان های قبلی خود دست برداشته است. و در انتظار شوهری دیگر است.

اگر دختران خواب ببینند در حال استحمام هستند، باید از گرفتن دوست بپرهیزند.

 لوک اویتنهاو می گوید :

درون وان یا خزینه : یک بیماری مهلک.

در یک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت.

در یک چشمه حمام کردن : بازیافتن سلامتی.

در یک محیط باز حمام کردن : ازدواج با شخصی ثروتمند.

در اتاق خود حمام کردن : بی وفایی.

صابون زدن در حمام : لذت (تعبیر خواب صابون را میتوانید در تعبیرک بخوانید).

تعبیر خواب حمام کردن در آب های عمیق : مراقب خودتان باشید.

حمام کردن در آب های سرد : کامیابی.

تعبیر خواب شامپو را میتوانید در تعبیرک بخوانید.

یوسف نبی (ع) گوید :
  • دیدن حمام رفتن، رنجوری پدید آید.
  • دیدن حمام، غم واندوه بود.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین از امکانات بیشتری برخوردار شوید.

 

4 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx