تعبیر خواب خارش بدن

تعبیر خواب خارش بدن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خارش بدن این مطالب را دنبال کنید.

تعبیر خواب خارش بدن بدین معناست که اگر در خواب ببینید که موقع خارش بدن خود، به پوست خود آسیب زده اید، از طرف اقوام و بستگان به شما ضرر و اذیت می رسد

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

.همچنین تعبیر خواب خارش بدن  در صورتی که موقع خاراندن آسیبی به بدن شخص نرسد، از طرف نزدیکان و خویشاوندان برای شما مشکلات و گرفتاری هایی پیش می اید

به عبارتی دیگر خارش بدن می تواند به معنی دفع بلا و گرفتاری ها باشد،
با در نظر گرفتن اینکه آسیبی به بدن وارد نشود.

آنلی بیتون میگوید

او معتقد است که تعبیر خواب خارش بدن  پیام آور پرس و جو از حال بستگان و خویشاوندان است.

ابن سیرین هم همین نظر را درباره ی خارش بدن دارد.

به طور کلی معبران قدیمی بر این نظر بوده اند که دیدن خاراندن تن در خواب دلیل بر جویا شدن حال اقوام و بستگان و به دیدار آنها رفتن است

.همچنین می گویند اگر تن شما خارش شدید داشت، نشانه این اسن است که دوستان زیادی پیدا میکند

معبرین غربی میگویند

به اعتقاد معبران غربی خارش بدن  ممکن است به معنی چیزهایی باشد که در زندگی واقعی موجب آزار و اذیت شما می شود
و شما نمیتوانید راه حلی برای آنها پیدا کنید و نمیتوانید آن را حل کنید

درست مثل نیش یک حشره یا پشه که باعث خارش بدن و آزار شما میشود،
درگیری های ذهنی، مشکلات شخصی و استرس هم گاهی می توانند به شکل احساس خارش در خواب ظاهر شوند. گاهی نشان دهنده خود مشکل  و گرفتاری و یا درگیری ذهنی در خواب هستند
و گاهی فقط با نشانه های تعبیر می شوند.

اگر در خواب ببینید که خارش بدن در ناحیه شکم دارید نشانه این است که  در زندگیتان غم و غصه هایی به وجود می ایند که نگران کننده است.(در صورت  تمایل میتوانید تعبیر خواب شکم را مشاهده کنید.)

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx