تعبیر خواب خالکوبی

تعبیر خواب خالکوبی
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خالکوبی این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب خالکوبی روی بدن نشانه  استواری و پایداری، و بیان ایده ها، خلاقیت و تحول و تعقیر بزرگ در زندگی است.

دیدن خواب خالکوبی همچنین به تجربیات عجیب و غریب در زندگی شما اشاره دارد.

خالکوبی کردن درخواب همچنین بیانگر حس منحصر به فرد بودن شما و تمایل شما برای ایستادگی کردن در شلوغی است.

شما می خواهید که با دیگران متفاوت باشید. مخصوصا که  اگر هیچ خالکوبی در زندگی واقعی تان انجام نداده باشید.

اینکه خالکوبی چیست را در نظر گیرید و اینکه چه اهمیتی در زندگیتان دارد. ممکن است بیانگر یک تاثیر ماندگار روی شما دارد.

 

آنلی بیتون میگوید

اگر خواب ببینید بر تن شما خال کوبی شده است ،

نشانه آن است که کاری باعث می گردد خانه خود را برای زمان طولانی ترک کنید و برای مدتی دیگر به آنجا نروید.

اگر خواب ببینید که شما  بر بدن دیگران خال کوبی می‌کنید،

نشانه آن است که برای به دست آوردن تجربه ای ممتاز از جمع دوستانتان بیرون می آیید و به کار های خود رسیدگی می کنید.

 

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر در خواب مرده ای را ببینید که در بدنش خالکوبی داشته است ولی اکنون پاک شده است معنی خواب شما این است که کسی خیلی در زندگی اش دچار مشکل میشود و از شما یاری میخواهد و شما نیز میتوانید ب او کمک کنید.

اگر در خواب دیدی که مرده ای به تو میگوید که خالکوبی های بدنم را پاک کن یه معنی  این است که با همسرت دست به کاری خلاف قانون می زنید و شریک جرم می شوید.

 

جابر مغربی میگوید

اگر کسی در خواب دیدید که تمام خالکوبی که روی بدنش است پاک شده است معنی خواب او این است که خداوند بخشی از گناهان او را می بخشد و به او فرصت توبه کردن می دهد.

 

تعبیر خواب خالکوبی را در تعبیرک بخوانید.

 

ناپدید شدن خالکوبی

 

تعبیر ناپدید شدن یا محو شدن خالکوبی در خواب نشان دهنده این است که کاری دارید که نمیتوانید آن را به پایان برسانید.

 

خالکوبی قلب

 

خالکوبی قلب نشانه این است که به هر چه که در گذشته به دست آورده اید افتخار می کنید.

و می خواهید راه های دسترسی به موفقیت را با دیگران در میان بگذارید.

 

خالکوبی ماهی

 

خالکوبی ماهی نشان دهندهاین است که شما چیز های جدید یا موفقیت جدید کسب می کنید.

 

خالکوبی عنکبوت

 

خالکوبی طرح عنکبوت جانوران موزی زهر دار نشانه این است که در حال فریب کاری هستی و ناخواسته به دیگران آسیب می رسانید. و برایشان خطر ایجاد می کنید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها