تعبیر خواب خال

تعبیر خواب خال
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خال ادامه این مطلب را بخوانید.

دیدن خال در خواب نشانه؛ عدم اعتماد و فریبکاری است. شخصی که در نزدیکی شماست، حیله گری می‌کند. و شما را فریب می دهد.

اگر با شخصی که به نظر می رسد، دورو و حیله گر است. در ارتباط هستید. و صحبت می کنید. باید احتیاط کنید! و مراقب خودتان باشید.

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید، گفته میشود.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:
  • تعبیر خواب خال صورت و بدن، نشانه ای از عدم سلامت و تندرستی آن نقطه از بدن خواهد بود. خواب دیدن یک خال روی بدن ممکن است. به یک ارتباط و رابطه شخصی در زندگی شخصی شما اشاره کند. این رویا می تواند، احساسات و عواطف شما در مورد جهان و روابط پیرامون شما را منعکس کند.
  • دیدن اینکه یک خال روی بدن خود دارید، می‌تواند به معنای این باشد. که با افراد جالب و دوست داشتنی دیدار خواهید کرد.
  • اگر فردی ببیند بر پهلویش خال دارد، نشان دهنده این است. که صاحب فرزندی خواهد شد.
  • اگر ببیند، بر صورتش خال روییده، تعبیر آن بر این دلالت دارد. که در زندگی اش سختی های فراوانی دارد. که به تنهایی قادر به حل آنها نیست. و به همین دلیل از دوستان و اطرافیان برای حل این مشکلات کمک می گیرد.
  • اگر مردی ببیند بر پلک چشم او خال در آمده، به این معناست؛ که دچار اختلافات زن و شوهری می‌گردد. و یا با همسرش دعوا می کند. و همسرش سخت بیمار خواهد شد.

تعبیر خواب کندن خال:

  • اگر شخصی خواب ببیند که به راحتی توانست خال صورت خود را بکند. یعنی؛ به راحتی خواهد توانست در مقابل مشکلات مقابله کند. و مشکلات را حل کند.
  • اما اگر خواب ببینید نمی توانید خال صورت یا بدن را بکنید. تعبیر آن این است. که نمی‌توانید در مشکلات به خوبی عمل کرده. و موفق شوید. و نمیتواند با این مشکلات مقابله کند.
  • خواب دیدن تلاش برای کندن خال؛ نشانگر پشیمانی است. شما نسبت به خودتان خیلی سخت گیر خواهید بود. و معتقدید که آدم بدی هستید. و خودتان را ارزشمند محسوب نمی کنید.
به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

8 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها