تعبیر خواب خامه

تعبیر خواب خامه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خامه این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب خامه به معنی یکی از مشتقات شیر مطرح است که در خواب غم و رنج و سوختن دل تعبیر می شود
و دیدنش در خواب نیکو نیست اگر چه خودش غذایی است مقوی و خوشمزه.اما تعبیر خوبی در خواب ندارد و نشانه خبوی نیست.

چون خامه چکیده و فشرده شیر است و در خواب های ما به رقیق ترین و حساس ترین عواطف ما اشاره می کند.
خریدن خامه نیز همین تعبیر را دارد.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب ببینید که خامه می خورید غمی برای شما می رسد که دستتان را می سوزاند. و همچنین نشانه این است که اتفاقات بسیار بدی برایتان می افتد که بسیار ناراحت کننده و ناگوار خواهد بود

تعارف خامه به دیگران ناراحتی است چنانچه ببینید کسی برای شما خامه آورد
نشانه این است که غمی برای شما تحفه می آورد که همان حالت خریدن و خوردن خامه را دارد.

اگر در خواب  ببینید به میهمانان خود خامه تعارف می کنید ، نشانه آن است که باید به جای کشاورزی به تجارت در بازار بپردازید
تا بتوانید ثروتی گرد بیاورید  و دارا و پولدار شوید و بتوانید مخارج خانواده خود را در بیاورید.

آنلی بیتون میگوید

اگر کشاورزی در خواب خامه ببیند ، نشانه محصول فراوان و روابط خانوادگی مطلوب می باشد  و نشانه این است که رزق و روزی فراوانی به شما می رسد و به همه خواسته و آرزوهای خود می رسید

اگر خواب ببینید خامه می خورد ، علامت آن است که بزودی سعادتمند خواهید شد . و روز های خوبی در پیش دارید و خبر های خوبی به شما می رسد

اگر عشقتان خواب خامه ببینند ، نشانه آن است که بزودی با عشقتان خود پیمان ازدواج می بندند . و ازدواج میکنید و تشکیل خانواده می دهید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ازدواج را مشاهده کنید.)

اگر در خواب خواب خامه را ببینید نشانه این است که  سود بسیار ؛ ارثی بزرگ نصیبتان می شود و شما نیز ثروتمند می شوید

اگر در خواب ببییند که خامه می خروید نشانه این است که  شما به هدفی که برای خود در نظر گرفته اید خواهید رسید.

کارل یونگ میگوید

تعبیر خواب خامه بدین معناست که اگر در خواب دیدید که خامه میخورید  مفهوم خواب این است که شما به زمین های خوبی وارد می شوید که حضور شما در آنجا برایتان خیر دارد.

اگر در خواب خود مقدار زیادی خامه دیدید مفهوم این خواب این است که شما به ثروت زیادی می رسید و پولدار می شوید
و در زندگی خود سلامتی خواهید داشت و اتفاقات خوبی برایتان می افتد
که هیجان انگیز و خوب است و باعث بهتر شدن حالتان می شود

اگر در خواب دیدید که در حال هرید و فروش کردن خامه خوراکی هستید مفهوم این خواب این است
که ثروت و دارایی شما زیاد می شود. و به آرزوهای خود می رسید و کامروا می شوید

اگر در خواب ببییند که مادرتان خامه درست میکند نشانه این است که رزق و روزی فراوان به زندگی شما می آید

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها