تعبیر خواب خانه تکانی

تعبیر خواب خانه تکانی

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خانه تکانی این مطلب را دنبال کنیدتعبیر خواب تمیز کردن اثاثیه‌ی خانه در خواب، نشانه‌ی بهبود اوضاع اقتصادی و اوضاع زندگی است.

اگر خواب ببینید که مشغول تمیز کردن خانه هستید، به این معنا است که عده‌ای دایما پشت سر شما حرف‌های بدی می‌زنند و بد گویی میکنند

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر در خواب مشغول تمیز کردن چیزی باشید، به این معنا است که باید در رفتار خود دقت بیشتری انجام دهید
تا چار خطا و گرفتاری و بلا نشوید

کثیف و ناپاک بودن در خواب و انجام خانه تکانی به معنای نابهنجاری است.

اگر به تعابیر معبرین کهن در مورد فرش بپردازیم فرش به آبرو و حیثیت فرد بیننده خواب تعبیر شده است
البته با استفاده از تعابیر جدید می‌توان فرش را به معنای ارتباط با گروه یا جمعی بسته دانست.

فرش از تار و پود بیشماری تشکیل شده که این تارها در مدت زمان زیادی با دقت بافته می‌شوند
بنابراین این تار و پود قواعد، قوانین و فرم ارتباطات در گروه و یا جمع مورد نظر را نشان می‌دهد.
در خانه تکانی و شستن و تمیز کردن فرش به ذهنیات غلط و نابجای فرد بر می‌گردد
که در برخورد و ارتباط با افراد گروه داشته و مانع ایجاد روابطی سالم  و حالی خوب می‌گردد.

مطیعی تهرانی میگوید

غبار یا گرد و انجام خانه تکانی  را مال  و دارایی ناچیز و کم و اندک و قلیل تعبیر کرده‌اند.
عموماً معتقدند که اگر در خواب شما گرد و غبار بر شئی یا جائی نشسته بود که آن شیئی به شما تعلق داشت به قدر آن غبار چیزی به دست می‌آورید. و دارای ثوت و پول زیادی می شوید مثلاً مال یا پول نقد.

جارو کردن  در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

از ولخرجی جلوگیری کردن و بهای آن را به کناری نهادن و به آن دل خوش بودن در خواب‌های ما به صورت جارو کردن و جارو ظاهر می‌شود.

آنلی بیتون میگوید

تعبیر خواب خانه تکانی بیدن معناست که مردی اگر در خواب ببیند که جارو می‌کند نشانه این است که به خانه خود خیر و برکت  و خوشی و سود و منفت و خوشی و شادی می‌آورد.
جوانی اگر در خواب ببیند که جارو می‌کند و خانه تکانی می کند  و خس و خاشاک و خاکروبه جمع کرده،
نشانه این است که پولی در اختیارش می‌گیرد یا اینکه به کاری مشغول می‌شود.

تعبیر خواب جارو کشیدن به دیوار  نشانه خوب نیست و همچنین   ناراحتی و غم و اندوه می‌آورد
و به معنی جا به جا کردن غم و اندوه است
همان طور که خاک را از دیوار به کف اتاق می‌ریزید خواب شما می‌گوید ناراحتی‌ها را جا به جا می‌کنید.

اگر ببینی از خانه خودت خاک بیرون می‌کشی و پراکنده می‌کنی، یعنی مال و اموال خود را خرج می‌کنی و تمام دارایی و سرمایه خود را از دست می دهید

دیدن خانه تکانی در خواب نشانه این است که در زندگی اتفاقات خوبی برایتان می افتد و خوشحال می شوید

2.5 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx