تعبیر خواب ختنه کردن

تعبیر خواب ختنه کردن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب ختنه کردن به شما گزارش دهیم

تعبیر خواب ختنه کردن سنتی است که در پسران و در مواردی بسیار معدود در دختران انجام می‌گیرد. و دیدن ختنه کردن در خواب بیانگر سنت بجای آوردن می‌باشد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر  در خواب بيند كسى او را ختنه كرد، دليل كه سنت به جاى آورد و نقصان كردن ختنه زيادتى مال دنيا بود.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بيند كه به هنگام ختنه کردن خون بيرون آمد، دليل كه بر آن سنت تائب است و از گناهان و اشتباهاتی که کرده است توبه كند.

اگر بيند چون ختنه مى‌كرد نظر به ختنه‌گاه مى‌داشت،نشانه این است که گرفتار غم و اندوه و ناراحتی می شود و اتفاقات بدی برایش می افتد و ممکن است که به زندان بیوفتد و زندگی اش خراب شود.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب زندان را مشاهده کنید.)

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر مردى  در خواب ببنید که ختنه كرده به خواب بيند او را ختنه كردند،
دليل كه از گناهان و اشتباهات بازشوید و پاك گردد.

اگر بيند كه ختنه كرده نباشد، دليل كه راه مسلمانى بازپس انداخته است و مال و ثروت و دارایی او بسيار شود و اتفاقات خوبی برایش می افتد و در زندگی پیشرفت میکند و موفق می شود

تعبیر خواب امام جعفر صادق

ختنه كردن در خواب نشانه سنت به جا آوردن است.

اگر در خواب ببینید که کودکی را ختنه می کنید نشانه این است که فرزندی خدا به شما می دهد.

اگر در خواب ببینید که فرزندتان را ختنه می کنید نشانه این است که خوشی به زندگیتان راه پیدا میکند.

اگر در خواب ببینید که فرزندتان را ختنه کرده اید و حالش خوب نیست و بیمار شده نشانه این است که اتفاقات بدی برایتان می افتد و از همسر خود جدا می شوید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx