تعبیر خواب خراب شدن انگور

تعبیر خواب خراب شدن انگور
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب خراب شدن انگور به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب خراب شدن  انگور یاقوتی قرمز ، سفید و سیاه ، فشردن و چیدن انگور از درخت مو در باغ انگور تا خریدن و گرفتن و دادن انگور به مرده تعبیرهای متفاوتی دارد
و باید دید شما خواب انگور را با چه شرایطی دیده اید.
با این حال در حالت کلی معبرین اسلامی دیدن  خراب شدن انگور در خواب را اگر در فصل انگور باشد
نشانه عزت ، جاه و مقام تعبیر می کنند و نشانه این است که سعادتمند و خوشبخت می شود

در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
و معبرین غربی نتیجه تلاش و زحمت بیننده خواب تعبیر می کنند.

اگر خواب ببینید که خوشه انگوری فشرده و آبدار با پوستی نازک و شیرین دارید ولی ببینید که گندیده و خراب است
نشانه رسیدن به شادی و ثروت فراوان می باشد و نشانه این است که به پول می رسید .(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)
بدون آنکه سعی و تلاش زیادی بکنید. ولی اگر خواب ببینید که خوشه انگور شما فشرده نیست  و خراب نشده است
و انگورها دانه دانه و جدا از هم هستند خوب شما نشانه کم شدن ثروت شما خواهد بود.
و نشانه این است که خبر های بسیار بدی به شما می رسد که ناراحت کننده است

آنلی بیتون میگوید

اگر خواب ببینید که خوشه انگور خودش از بالای درخت روی سر شما افتاد
و یا اینکه پرنده ای خوشه را چید و بر سر شما انداخت و انگور ها له و خراب شدند
خواب شما نشانه این است که لطف خداوند شامل حال شما خواهد شد و از جایی که انتظارش را ندارید به شما شادکامی خواهد رسید.

و خوشحال میشوید و اتفاقات خوبی برایتان می افتد

اگر انگور پوست کلفت به کسی بدهید، و خراب هم باشد
نشانه این است که مالی را به زور و خلاف میل خود به آن شخص خواهید بخشید که آن شخص به راحتی نمی تواند به آن ثروت دست یابد.
یا آن شخص به ثروتی به سختی و مشقت خواهد رسید.

کارل یونگ میگوید

اگر خواب ببینید انگوری که می خورید از فرط قرمز بودن به سیاهی می زند، و کمی له و خراب شده است

و طعم آن بد است، سختی و ناراحتی در امور مالی به شما خواهد رسید. و در زندگی خبر های بدی به شما می رسد

دیدن  خراب شدن انگور یاقوتی در خواب نشانه ثروتی است که موجب خوشحالی شما خواهد شد و حالتان را خوب میکند
ولی همان طور که دانه های انگور یاقوتی ریز هستند
این ثروت هم به امور جزئی و کوچک مربوط می شود.
واگر شاخه های انگور یاقوتی که در خواب دیدید به صورت پربار و سنگین باشند
و ولی ببینید که خراب شده اند
یعنی اینکه ثروتی زیاد و شادی آور نصیب شما خواهد شد و فردی وارد زندگیتان می شود که باعث خوشحالیتان است
اما اگر تک و توک به شاخه انگور چسبیده باشند  وخربا باشند ثروت اندکی به شما خواهد رسیدکه صرف امور جزئی زندگی خواهد شد
ولی با این حال شما از رسیدن این ثروت شادمان و احساس رضایت خواهید

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها