تعبیر خواب خراب شدن خانه

تعبیر خواب خراب شدن خانه

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خراب شدن خانه این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب خراب شدن خانه و یا آباد کردن جایی که آباد است را در خواب نشانه به وجود آمدن مشکلاتی  و گرفتاری هایی یا گمراهی در شغل و حرفه بیننده خواب است

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر بیند که منزل همسابه اش بر سرش خراب شده است، دلیل که مالی و ثروتی بسیار بدو رسد.
اگر بیند که خانه فروریخت و خراب شدن  و کسانی مردند،
دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود.

منظو از سقف و یا بالاسری خانه در اینجا آبادانی رفاه و یا مال است
و حال ریختن آن می تواند نشانه بدبختی و هلاکت و نابودی و  تنگدستی و یا افتادن در تنگناهای زندگی باشد
و بدین معناست که یکی از عزیزان و دوستان خود را از دست می دهید و خبر های بدی به شما می رسد که بسیار ناراحت و افسرده خواهید شد

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب جایی را ویران ببینید و از دیدن آن به هر که تعلق دارد خوشحال شوید
، تعبیر ندارد ولی اگر ویرانی ببینید و اندوهی و ناراحتی در شما پدید آید  نشانه ناراحتی و گرفتاری و مشکل و غم و غصه است.
و نشانه این است که اتفاقات بدی برایتان می افتد که ناراحت کننده است و باعث افسردگی و غمگین شدن شما می شود

معبرین غربی میگویند:

دیدن خراب شدن خانه در خواب شما نشانه این است که رابطه شما با اطرافیان بهتر خواهد شد.
دیدار کردن از ویرانه ها در خواب نشانه این است که  شما به مدارج  و درجات عالی خواهید رسید.
و موفقیت کسب می کنید و در انجام کار ها موفق می شوید و در زندگی پیشرفت میکنید.

تعبیر خواب خراب شدن خانه پدری: 

شیخ طوسی می گوید اگر در خواب ببینید که خانه پدری و قدیمی او خراب است
نشانه این است که پول و ثروت و مالتان از دست می رود و دارایی خود را در راهی خرج میکنید و تمام می شود
ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب پدریتان ای می روید که به شما تعلق ندارد
نشانه این است که به انحراف کشیده می شوید و به اعمال ناصواب دست می زنید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب خراب شدن خانه بدین معناست که  اگر در خواب ببینید که خانه شما بر روی سرتان خراب می شود
نشانه این است که رشوه گرفتن دروغ بزرگ گفتن یا برای پیش بردن کارهایتان به فریب و نیرنگ متوسل می شوید.

دیدن خراب شدن خانه قدیمی در خواب  نشانه فرو ریختن خانه های قدیمی در خواب را به معنی زن و یا ازدواج تلقی کرده اند
همچنین مرگ نابودی و یا گرفتاری های شدید مالی را از دیگر تعابیر این خواب شناخته اند. و همچنین نشانه این است که فردی وارد زندگی شما می شود و زندگی شما را خراب میکند و باعث آزار و اذیت شما می شود. و ممکن است که شما را نابود کند و باعث عذاب شما شود.

3.7 3 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

17 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
17
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx