تعبیر خواب خراب شدن سیب

تعبیر خواب خراب شدن سیب
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خراب شدن سیب این مطلب را دنبال کنیدتعبیر خواب خراب شدن سیب در خواب بسیار خوب است و نشان از ثروت، کمال، زیبایی است. همچنین به لذت جنسی و باروری اشاره دارد.

اگردر خواب ببینید که سیب ها بر روی زمین افتادند و پراکنده شدند و خراب شده اند
تعبیرش این است که باید عاقلانه تر دوستان خود را انتخاب کنید.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

دیدن  خراب شدن سیب درخواب نشانه خبر است، ( از غایبی یا از کسی دور )

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید سیبها بر زمین افتاده اند ،  و سیب ها خراب می شوند
نشانه آن است که دوستانتان با چرب زبانی شما را فریب می دهند و به شما دروغ میگویند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دروغ گفتن را مشاهده کنید.)

حضرت دانیال گوید :

خواب خراب شدن  سیب نشان دهنده همت بیننده خواب در شغل و صنعت اوست
مثلا اگر پادشاه باشد نشان دهنده همت و تلاش او نسبت به مملکت است.
اگر بازرگان باشد نشانه تجارت اوست و …

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن  خراب شدن سیب سالم نیکوست . و ناشنه خبر های خوب و خوش است

دیدن  خراب شدن سیب در خواب نشانه آنست که از خویشان خود شاد میشوید و اتفاقات خوبی برایتان می افتد

در سر زمین رویاها آمده:

دیدن  خراب شدن سیب در خواب نشانه آنست که پول فراوانی بدست میآورید و خوشبخت خواهید شد . و در زندگی موفق می شوید.

خوردن  و خراب شدن سیب درخواب نشان از رسیدن به خواسته جنسی است.
به عبارت دیگر اگر در واقعیت قصد باردار شدن دارید و در خواب ببینید که سیب می خورید خواسته تان برآورده شده و به زودی باردار می شوید.
و میتوانید به دیگران کمک کنید

خراب شدن سیب و سیب خوردن در خواب هم نشانه همت بیننده خواب در شغلش است ( به اندازه سیبی که خورده است )

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

تعبیر خواب سیب خوردن و خراب شدن سیب  نشانه هماهنگی، خوشی و باروری است.

تعبیر خواب خوردن سیب و خراب شدن سیب  ممکن است سمبلی از شهوت جنسی، تمایلات شهوانی و آگاهی جنسی باشد
که مربوط به داستان سیب آدم و حوا و باغ ممنوعه می شود

اگر در خواب ببینید که در حال پختن سیب یا کیک سیب هستید و سیب خراب شده را می خورید
نشان از هدف علمی است که سعی میکنید تمام راه ها را برای رسیدن به آن آزمایش کنید. و میخواهید که به خواسته و آرزوی خود برسید و پیشرفت کنید

تعبیر خواب خوردن آب سیب وخراب شدن آب سییب  نشانه آنست که به ثروت بزرگی می رسید
و این ثروت را از راه تحصیل علم به دست می آورید.

تعبیر خواب خوردن سیب و خراب شدن سیب  ترش نشانه آنست که نگرانی و نا امیدی به پایان می رسد و خبر های خوبی به شما می رسد و به خوشی می رسید

دیدن خواب خراب شدن سیب ترش نشانه رنج و بیماری است و نشانه این است که یکی از عزیزان و دوستان خود را از دست می دهید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها