تعبیر خواب خراب شدن هلو

تعبیر خواب خراب شدن هلو

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خراب شدن هلو این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب خراب شدن هلو نشانه عشق، پول و شادی و سلامتی است. وبدین معناست که اتفاقات خوبی برایتان می افتد که شادی آور است
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن  خراب شدن هلو در خواب ، به خصوص اگر صورتی و رسیده باشد بسیار خوب و خوش یمن است و نشانه این است که خبر های خوب و خوشی به شما می رسد که خوشحال کننده است

آنلی بیتون می‌گوید :

مشاهده‌ی هلو در خواب ، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است .
تعبیر دیدن خراب شدن هلو یا خوردن هلو در خواب ، تغییر مأیوسانه حرفه و بیماری اطفال و نیز ناتوانی در فراهم آوردن دیدارهای مورد تمایل و لذتبخش .
دیدن برگ هلو و خراب شدن هلو در خواب ، علامت آن است که افراد خطاکار پولی از شما خواهند ربود .(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید :

خراب شدن  هلو خوشی و لذت است. و نشانه این است که خبر هایی به شما می رسد که خوشحال کننده است

تعبیر خواب خراب شدن هلو این است که به زودی از کسی هدیه ای خواهید گرفت. و کسی به شما لطفی میکند
تعبیر خواب خوردن هلو و خراب شدن هلو  در فصلش رضایت از زندگی و لذات دنیوی است
و اگر در فصل آن نباشد تعبیرش بدبختی و غم است. و نشانه این است که خبر های بدی به شما می رسد که بد و ناگوار است

خواب خوردن هلو و خراب شدن هلو در خواب ، بیانگر آن است که دلبسته‌ی جنس مخالف خواهید شد . و به او عشق می وزید و عاشق می شوید.

تعبیر جدا کردن دانه های هلو و خراب کردن هلو در خواب این است که در وضعیت بدی قرار دارید و تلاش می کنید از این وضعیت خلاص شوید. و به آرامش برسید

درخت هلو ورخبا شدن هلو در خواب  نشانه پول و ثروت است.
تعبیر دیگر خواب درخت هلو  و خوردن هلو خراب شده در خواب نشانه سلامتی و تن سالم است. و نشانه آرامش و آسایش است

تعبیر خواب دیدن  خراب شدن هلو بر درختان پر شاخ و برگ ، نشانة آن است که بعد از به خطر انداختن سلامت و ثروت به مقام مورد نظر خود دست می یابید .
اگر دختری خواب ببیند از درختان پربار هلو ، هلوهایی رسیده می چیند  و هلویی که خراب شده را میچیند
، تعبیرش آن است که در مسافرتی همسری ثروتمند خواهد یافت . و با او تشکیل خانواده می دهد

خواب چیدن هلو از درخت  و خراب شدن هلو به این معنا است که اوقات شیرینی را خواهید گذراند .

خوردن هلوی فاسد وخراب شده  در خواب به این معنی است که مشکل جسمی دارید و این حال بد جسمی، انگیزه شما را برای ادامه زندگی گرفته است.
سعی کنید امید به زندگی را از دست ندهید . به زودی سلامتی خود را به دست خواهید آورد و همه چیز مثل سابق خواهد شد  و به ارامش می رسید

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx