تعبیر خواب خراب شدن هندوانه

تعبیر خواب خراب شدن هنداونه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خراب شدن هندوانه این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب خراب شدن هندوانه در خواب تعبیری خوش یمن و مبارک دارد.
بیشتر اوقات، در فاصله کوتاهی پس از دیدن خراب شدن  هندوانه در خواب اولین نتایج تلاش و کوشش هایتان را دریافت خواهید کرد.
تعبیر خواب خراب شدن  هندوانه با توجه به شرایطی که در خواب دیده اید متفاوت خواهد بود
اما خواب هندوانه همواره دربردارنده ارزش و تعبیری مثبت است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

از دیدگاه تحلیل ذهنی،  خراب شدن هندوانه در خواب نمادی از ثروت و تمول است. و نشانه این است که به آرزو ها و خواسته های خود می رسید و در زندگی موفق می شوید و پیشرفت میکنید.

از دیدگاه روانکاوی، خراب شدن هندوانه در خواب نمادی از تجربه و ارتباط انسانی است.

عشق، عقل و خرد، کار و رفاه، آرزو و شهوت برخی از تعابیر دیدن خراب شدن  هندوانه در خواب هستند.
باروری و جنسیت نیز از دیگر تعابیر این خواب به شمار می روند.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب مزرعه ای را ببینید که در آن هندوانه می روید  و هندوانه ها را خراب شده می بنید
تعبیر آن است که در زندگی واقعی خود با کار و تلاش و به کار گرفتن نیروی ذهنی خود به هر آنچه که آرزو دارید دست خواهید یافت. و به خوشی می رسید
دیدن خراب شدن مزرعه هندوانه و خراب شدن هندوانه ها  در خواب نمادی از بخت و اقبالی عالی است.
و نشانه این است که خوشبختی غیرمنتظره ای را تجربه خواهید کرد.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب ببینید که از کسی با هندوانه پذیرایی می کنید و هندوانه ها خراب شده است،
این خواب نمادی از یک آشنایی جدید است.
این رابطه برای شما مهیج خواهد بود و از آن لذت خواهید برد.
به رابطه خود با این فرد ادامه بدهید. شما اوقات باکیفیتی را با این فرد سپری خواهید کرد و چیزهای مهمی را از او یاد می گیرید.

اگر در خواب پوست هندوانه را ببینید که به قطعات کوچک تری بریده شده است، و گندیده و خراب شده است
این خواب نشانه خوشایندی نیست و از تهمت و سوءتفاهم در میان نزدیکان شما خبر می دهد.
و نشانه خبر های بد است
طوفانی از نزاع و درگیری وجنگ و دعوا  خانواده شما را تهدید می کند که منبع این درگیری ها مردی است که از چاقو در این ماجرا استفاده می کند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب جنگ و دعوا را مشاهده کنید.)
سعی کنید همه چیز را به شوخی برداشت کنید و قبل از آنکه با مساله ای جدی روبرو شوید اوضاع را آرام کنید.

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب ببینید که پالپ هندوانه را برش می دهید، و هندوانه خراب می خورید
این خواب نمادی از نارضایتی شما در زندگی جنسی تان است.
این خواب به شما می گوید که اکثر اوقات مجبور هستید وانمود کنید که از رابطه با شریک عاطفی خود لذت می برید و این کار به آرامش و آسایش عمومی شما آسیب می رساند. و باعث افسردگی شما می شود
با شریک عاطفی خود صادقانه در مورد این موضوع گفتگو کنید و علت این شکست و ناتوانی را پیدا کنید.

مقالات مرتبط

1 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx