تعبیر خواب خراب شدن پیاز

تعبیر خواب خراب شدن پیاز

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خراب شدن پیاز این مطالب را دنبال کنید.تعبیر خواب  خراب شدن پیاز عواطف و احساسات پنهان است. به گفته بعضی معبران این خواب نشان دهنده حس حسادت شدید نیز می باشد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است .
2- مال حرام
3- غیبت و سخن زشت
4- پشیمانی در کارها

ابراهیم کرمانی گوید :

تعبیر خواب خراب شدن  پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند .
سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می زنیم
که خودمان می دانیم درست نیست در خواب های ما به شکل پیاز خراب  ظاهر می شوند .

اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم و خراب شده است
تعبیر این خواب گویای آنست که چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد

آنلی بیتون می‌گوید :

تعبیر دیدن  خراب شدن مقداری پیاز در خواب ، آن است که افرادی با بغض و حسد به موفقیت شما خواهند نگریست . و انانن دوست ندارند که موفقیت شما را ببینید و به شما جسادت میکنند

تعبیر خواب  خراب شدن پیاز رسیده نشالنه آن است که در حرفه شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت
که امور را جالب توجه جلوه بدهد .

تعبیر خواب خریدن پیاز خراب شده در خواب  نیاز شما به محبت را نشان میدهد ( به اندازه پیاز خریده شده ).
این نیاز به دلیل مشکلاتی است که در زندگی گذشته داشته اید. و این باعث ناراحتی و افسردگی شما شده است.

تعبیر خواب بریدن پیاز و خراب شدن پیاز در خواب  اینست که نیاز به رابطه ای عمیق تر دارید و از این رابطه ی سرد خسته شده اید. نیاز به عشق و معشوق دارید

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب دیدید که پیاز پوست می کَنید و اشک می ریزید و پیاز شما خراب شده است
، تعبیرش این است که در ناخودآگاه خود به کسی حسادت می کنید.
شما از دستاوردهای دیگران خسته شده اید و آنها را نفرین می کنید. و دوست ندارید که خوشی و پیشرفت دیگران را ببینید.

تعبیر خواب اشک ریختن به خاطر پیاز آن است که رقبا شما را شکست خواهند داد .

خراب شدن و خوردن پیاز به معنی تعادل در زندگی است.

خوردن پیاز  و خراب شدن پخته ، نشانه  توبه کردن از حرام خواری و به سمت خدا برگشتن است و نشانه این است که دیگر گناهی نمیکنید و از گناه کردن توبه میکنید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گناه کردن را مشاهده کنید.)

پوست کندن پیاز خراب در خواب  این است که احتمالا از لحاظ احساسی با مشکل مواجه شده اید. و خبر های بسیار بدی به شما می رسد که نارات کننده و تلخ است
-پوست کندن پیاز در خواب تعبیرش آنست که قدرت تصمیم گیری و مشارکت در اجتماع را ندارید.
به همین دلیل ضررهای مالی زیادی خواهید دید. و اتفاقت بدی برایتان می افتد

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx