تعبیر خواب خربزه

تعبیر خواب خربزه

فهرست مطالب

اینکه شما به دنبال تعبیر خواب خربزه هستید امری طبیعی است که احتمالا در خواب خربزه دیده اید.

در این مطلب ما می خواهیم تمامی تعابیر های دیدن خربزه در خواب را برای شما بگوییم.

اگر شما در خواب تان خربزه ای بزرگ و آّبدار را ببنید نشانه فرصت های جدیدی در زندگی شماست.
چنین تعبیری برای خربزه های زرد و رسیده است که بو و مزه خوبی دارد.

در اینکه شما خربزه را در خواب ببنید موارد بسیاری هستند که در تعبیر کردن تاثیر گذار هستند.
برخی از این موارد مانند زن یا مرد بودن شما ، اینکه آن را می خورید یا در حال کاشت هستید و …

اگر شما شخص بیماری هستید که این خواب را دیده اید به معنای هشداری خوب برای شماست.

خربزه های رسیده در خواب دیدن آنها به معنای نیاز های فیزیکی شما خواهند بود.

با تعبیر خواب آنلاین می توانید به طور دقیق خوابتان را تعریف کنید و تعبیرش را همان لحظه ببنید.

شما اگر دختر هستید و در خواب خربزه زیاد ببنید نشانه خواستگاری از شما و نماد باروری است.

تعبیر خواب ابن سیرین

  • اگر خربزه زرد در خواب ببینیم تعبیر خوبی ندارد و اگر سبز باشد تعبیرش نسبتا بهتر از زرد است.
  • اینکه در خواب خربزه بزرگ ببینیم بسیار خوب است و اگر آن را بخوری، ضرری نخواهید کرد.

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر در فصل تابستان که فصل خربزه است در خواب خربزه بخورید غم های شما از بین خواهند رفت.
در واقع به همانقدری که میخورید غم های شما می روند و به اندازه باقی مانده غم می ماند.

دیدن مقدار زیادی خربزه می تواند نشانه مشکل ها و غم های بدون راه حل باشند.

حضرت یوسف می فرمایند :

دیدن خربزه در خواب نشانه و نماد خوبی نخواهد بود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق 

تعبیر خواب خربزه بر 5 وجه است

  1. زن
  2. بیماری
  3. غم و اندوه
  4. منفعت
  5. زندگانی و معیشت خوب و خوش، مخصوصاً اگر شیرین باشد.
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx