تعبیر خواب خرزهره

تعبیر خواب خرزهره

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد خرزهره به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب خرزهره بدین معناست که اگر در خواب خرزهره دیدید نشانه تلخامی است و بدین معناست که اتفاقات بسیار بدی برایتان می افتد که بسیار ناراحت کننده خواهد بود

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

اگر در خواب یک بوته خرزهره ببینید که مثلا در حیاط و یا جلوی در خانه شما کاشته شده، اوقات تلخی است،
دعوا مرافعه ای است که مدتی بیننده خواب را با اوقات تلخی و بر سر خشم و نارضایتی نگاه می دارد.

تعبیر خواب گل خرزهره

گل خرزهره نشانه  غم و ناراحتی و درد است که سرخ آن از سفید بهتر شناخته می شود؛
زیرا گل خرزهره اگر سفید باشد، ماتم می آورد. و نشانه این است که ممکن است که یکی از عزیزانتان را از دست بدهید
عزا و ماتم عزیزان خبر میدهد، که هیج خوب نیست.
این در صورتی است که خرزهره در خانه خود نداشته باشید.

اگر یک یا چند بوته خرزهره حتی در نزدیکی خانه خویش داشته باشید، تعبیر بالا درست نیست.

آنلی بیتون میگوید

اگر خرزهره را در خیابان، بیابان، کوچه و رهگذر، بالاخره در بیرون از خانه و محل زندگی و کار خویش ببینید،
نشان آن است که از کنار غمی و بدبختی و ناراحتی میگذرید که اندک تأثیری در شما دارد… مشروط بر آنکه گل خرزهره را نچینید.

اگر در خواب گل خرزهره را بچینید، غمناک و اندوهگین می شوید و چنانچه سفید باشد، عزادار و ماتم زده می گردید. و خبر های بسیار بدی به شما می رسد که باعث ناراحتی و افسردگیتان می شود که بسیار بد است

مطیعی تهرانی میگوید

اگر کسی یک گلدان خرزهره برای شما آورده اندوهی به شما می دهد که پردوام است.

اگر شما در خواب به کسی گلدان یا بوته خرزهره هدیه کنید یا بدهید، همین تعبیر را دارد.
هدیه شما برای او که خرزهره را گرفته، اندوه و تلخکامی ایجاد میکند. و نشانه این است که به خواسته و آرزوهای خود نمی رسید

اگر گل خرزهره را در خواب ببینید و نشناسید و بعدا متوجه شوید آنچه در خواب دیده اید خرزهره بوده است،
تعابیر بالا درست نیست و لااقل در مورد شما صدق نمی کند.

اگر در خواب ببینید همسایه شما خرزهره کاشته و مقداری شاخه و گل و برگ آن از دیوار گذشته و به خانه محل سکونت شما آمده،
از دوستی، از خویشاوندی، از همسایه ای و بالاخره از شخصی که به شما خیلی نزدیک است،
لطمه می خورید و غمناک می شوید. و به شما اسیب می رساند
به هر صورت دیدن خرزهره وگل آن در خواب غم و اندوه و تلخکامی و نامرادی است و به هیچوجه خوب نیست.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب همسایه را مشاهده کنید)

دیدن گل خرزهره در دست فرزندتان نشانه رزق و روزی فراوان در زندگیتان است
ولی اگر شما ان را به او هدیه بدهید نشانه گرفتاری است و بدین معناست
که اتفاقات بدی برایتان می افتد که بسیار ناراحت کننده و سخت است

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx