تعبیر خواب خرمن

تعبیر خواب خرمن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خرمن این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب خرمن در خواب نشانه ی لذت و سعادت است.خرمن در خواب دلیل بر مال و ثروت فراوان است که با تلاش و کوشش حاصل می شود نه باد آورده و میراثی.
و اگر ببینید از خرمن دیگری به نیت پختن نان بر میدارید یعنی معاش شما تامین می شود
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

خرمن در خواب نشانه مال انبوه و اندوخته است و خیر و برکت و نعمتی است که در اثر کار و کوشش حاصل می گردد
نه بر سبیل تصادف و میراث و شانس. چنانچه در خواب خرمن گندم ببینید بهتر از خرمن جو و دیگر غلات و حبوب است.
اگر در خواب ببینید خرمنی گندوم هست که به شما تعلق دارد  نشانه این است که مالی و پولی آنچنان که گفتم نصیب شما می گردد(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گندوم را مشاهده کنید.)
و اگر دیدید خرمن گرد می آورید کاری پر برکت را آغاز می کنید. و خوشی در راه است.

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب خرمن بدین معناست که اگر دیدید خرمن را باد می دهید به حساب مال  و ثروت خود می رسید.
اگر دیدید خرمنی هست که به شما تعلق ندارد اما از آن بر می دارید به نیت پختن نان معاش شما تامین می شود
و فراخ روزی می گردید. خرمن جو نیز همین تعبیر را دارد اما گندم بهتر است.
خرمن باید زرد باشد و اگر در خواب احساس کردید که خرمن زرد نیست و رنگ غیر معمول دارد
نشانه پولی است حرام و نامشروع که به اشاره می رود.

تعبیر خواب خرمن  غله مردی است که  با رنج و سختی مال و اموال به دست می‌آورد
و آن را بیهوده برای زن خود خرج می‌کند.اگر ببینی خرمن غله خریدی یا کسی به تو داده است،
یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی،  با مردی دوست و همنشین می‌شوی که مال و اموال را با رنج و سختی به دست می‌آورد

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

3 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها