تعبیر خواب خریدن ماهی

تعبیر خواب خریدن ماهی
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خریدن ماهی این مطلب را دنبال کنیدتعبیر خواب خریدن ماهی بدین معناست که اگر در خواب دیدید که ماهی می خرید معنی خواب شما این است که در آینده با مشکل نه چندان مهمی روبرو شده و آن را حل می کنید

در سایت ما میتوایند تعبیر خواب را مشاهده کنید.

خریدن ماهی در خواب به معنی گرفتن اطلاعات غلط و نادرست و خبر های بد در خواب است.

خریدن ماهی ماهی می تواند به تلاش و کوشش شما برای رسیدن به روزی حلال و پاک و درست هم معنی شود.

دیدن خریدن ماهی در خواب را خوب می دانند و به روزی معنی می کنند به طوریکه هر چه این ماهی بزرگتر باشد ،
روزی شما هم بیشتر خواهد بود و اتفاقات خوبی در نزدگیتان می افتد و به پول و دارایی فراوانی می رسید که بسیار است

خریدن ماهی تازه در خواب به معنای غنیمت است ، و دلیل این امر این است
که از سفره ای که برای حضرت عیسی ع از آسمان و بهشت آورده بودند ماهی هم بوده است.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب ببیند که ماهی از دهان کسی بیرون می آید و شما ان را می خرید
معنی خواب او به این صورت است که زیاد دروغ می گوید و به دیگران تهمت می زند و آنان را فریب می دهد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دروغ گفتن را مشاهده کنید.)

مطیعی تهرنی میگوید

تعبیر خواب خریدن ماهی بدین معناست که اگر از اندام تناسلی کسی در خواب ماهی بیرون بیاید
معنی این خواب این است که او صاحب دختر می شود
و در زندگی خوشی می بینید
و خبر های خوبی به او می رسد که بسیار خوشحال کننده و خوب خواهد بود

اگر در خواب ببینی که در حال ماهی فروشی کردن  و ماهی خریدن هستی ،
معنی خواب این است که به تو سود و منفعت می رسد
و به تمام آرزو های خود می رسید و پیشرفت میکنید و موفقیت نصیب شما می شود

اگر در خواب خود ببینی که با ماهی هایی که خریده ای  در حال صحبت کردن هستن
معنی خواب این است که با بزرگ و پادشاهی برخورد خواهی کرد و حاجت  و خواسته خود را از او می خواهی
و او حاجتت را بر آورده می کند و شما را به آرزو و خواسته هایتان می رساند

کارل یونگ میگوید:

اگر کسی در خواب ماهی شود و او را خریداری کنند نشانه این است که بزرگی به او ظلم خواهد کرد
و در زندگی با او دشمن می شود
و به او بدی میکند

اگر ماهی ک خریده است را بخورد  نشانه این است که از غلامش ضرر می بیند و عده ای هم می گویند که به سفر خواهد رفت
و به شهری خوش آب و هوا و خوب مسافرت می رود و در ان مسافرت اتفاقات خوبی برایش می افتد که خوشحال کننده است

اگر ماهی تازه پخته بخرد در خواب بخورد ، به او مال می رسد به اندازه آن ماهی که خورده ،
یعنی اگر کم بخورد مال کمی به او می رسد و اگر زیاد بخورد مال زیادی به او خواهد رسید

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx