تعبیر خواب خریدن مغازه

تعبیر خواب خریدن مغازه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در این قسمت می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب خریدن مغازه به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب خریدن مغازه در خواب گاهی نشانه خوبی نیز دارد ک خرید یا اجاره آن نشانه خوب و مثبتی دارد. که باعث خوشحالی شما می شود.

و اگرمغازه لبنیاتی در خواب ببینید نشانه سعادت و خوشبختی در امر ازدواج است.

خریدن ملک و مغازه واجاره آن در خواب خوب است ولی فروش آنها خوب نیست و معنای خرید اینها سود است.

تعبیر خواب این سیرین

اگر در خواب ببینی که خانه را میفروشی یا خریداری میکنی معنای بسیار بدی دارد.

اگر در خواب هر چیزی را که ارزش دینی دارد را بفروشی معنی خوابت بد است.

اگر کسی در خواب تو را بفروشد دچار آشفتگی و ناراحتی می شود.

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر در خواب ببینید که چیزی باارزش مثل قرآن را میفروشید معنی خواب شدیدنما بد است.

ولی اگر در خواب ببینید که وسیله ای  با ارزش را می خرید خواب شما معنی خوبی دارد.

 

در سایت ما می توانید تعبیر خواب آنلاین را در کنترین زمان مشاهده کنید.

دیدن مغازه میوه فروشی در خواب، علامت آن است که برای جبران کار اشتباهی که کردید سخت کار میکنید و به دست به معاملاتی می زنید که نتیجه خوبی نخواهند داشت.

اگر در خواب ببینید که مغازه ای که می خواهید بفروشید مشتری زیادی دارد نشانه این است که سعادت و خوشبختی در پیش دارید.

اگر در خواب ببینید که مغازه اجاره می کنید یعنی کارهای شما بسیار خوب و به راحتی پیش می رود.

دیدن مغازه در خواب، نشانه آن است که اگر شما برای کاری بسیار تلاش و کوشش میکنید ، در اثر نقشه‌ها و حسادت‌های که دیگران برایتان دارند خنثی می‌گردد.

انلی بیتون میگوید

دیدن فروشگاهی پر از کالا در خواب ، نشانه پیشرفت در زندگی نشانه  و سعادتمند شدن است.

دیدن فروشگاهی خالی در خواب ، نشانه این است که تلاش هایتان بی نتیجه و بی ثمر خواهد ماند.

۳ـ اگر خواب ببینید  مغازه یا فروشگاهی در شعله های آتش می سوزد و در حال خرابی است  ، علامت آن است که در زمینه کار خود مجدداً به فعالیت خواهید پرداخت .

۴ـ اگر خواب ببینید در فروشگاهی بزرگ به این سو و آن سو می روید

علامت آن است که از منابع مختلف سود و لذت خواهید برد .و به زودی خوشحالی نصیبتان می شود.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

2 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها