تعبیر خواب خریدن گوشی

تعبیر خواب خریدن گوشی

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خریدن گوشی ادامه این مطلب را بخوانید.

خریدن گوشی و دیگر وسایل ارتباطی در خواب نمایانگر روابط اجتماعی، خانوادگی و عاطفی ما است. موبایل وسیله است. برای ایجاد ارتباط از راه دور و عالم با استفاده از این سمبل سعی میکند، مطالب را به ما یاد آوری کند. یا این که از وقوع اتفاقاتی خوب یا بد خبرمان کند.

تعبیر خواب خریدن گوشی نشانه ارتباط با دوستان و آشنایان می باشد. اگر ببینید، که گوشی شما شکسته است. و خراب شده است. نشانه؛ شما به زودی با دوستان و آشنایان خود قطع رابطه می کنید. و دیگر سراغشان نمی روید.
منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:
 • اگر در خواب دیدید که گوشی موبایلی که خریده اید شکسته شده. نشانه این است. که شکست عشقی می خورید.
 • اگر ببینید، که گوشی که خریدید؛ صدای زنگ آن را نمی شنوید. تعبیر بر این دارد. که بین شما و کسی که دوستش دارید جدایی می‌افتد. و بینتان ناسازگاری به وجود خواهد آمد.
آنلی بیتون می گوید:
 • خریدن گوشی به معنای این است که؛ با افراد بیگانه ای و ناشناسی آشنا می شوید. که موجب سرگردانی و حیرانی شما خواهند شد.
 • اگر در خواب دیدید که با گوشی که تازه خریده اید. با زنی صحبت میکنید. یعنی که؛ دشمنان خود را شکست خواهید داد. و به پیروزی میرسید.

تعبیر خواب گوشی اپل

 • خریدن گوشی اپل در خواب به معنای این است. که شما به دیدار اقوام و بستگانی می روید. که سال ها به آن ها سر نزده اید.
 • اگر شما در خواب بینید که در جلوی مغازه موبایل فروشی قرار دارید. و یک عدد موبایل اپل حواس شما را به خود پرت کرده است. نشانه آن است. که در میان سایر اقوام و فامیل، دوستی که سال های طولانی است. او را ندیده اید. به دیدارتان خواهد آمد. و شما را خوشحال خواهد کرد.

تعبیر خواب را در تعبیرک بخوانید.

تعبیر خواب گوشی سامسونگ

 • اگر در خواب دیدید که گوشی موبایل سامسونگ خریده اید، و در دست دارید. و شخصی با شما تماس می گیرد که او را نمی شناسید، اشاره به پیام و نشانه هایی دارد. که از جانب روحتان شما را با خبر می کند.
 • به تعبیر چنین خوابی احتمال دارد. شما در موقعیت جدیدی از زندگی قرار گیرید. که با افراد جدید ارتباط و معاشرت داشته باشید. که در این گفت و گو نتیجه خوبی را حاصل کنید.
 • خریدن گوشی سامسونگ و صحبت کردن با شخصی نشانه این است. که، تغییر بزرگی در زندگی شما رخ خواهد داد.

دزدیدن گوشی

 • اگر خواب دیدید کـه تلفن همراهی که تازه خریده بودید را دزدیدند، یعنی کـه نمی توانید، فرد یا چیزی را در زندگیتان رها کنید. یا او را به حال خودش بگذارید. شـما در حال حاضر در غم یک فقدان بـه سر میبرید.
 • اگر کسی موبایلی که تازه خریده اید. را بزور بـه سرقت ببرد. راین خواب بیانگر این خواهد بود، کـه فردی قصد دارد بـه عمد، حق حرف زدن را از شما بگیرد.
2.6 14 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

57 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
57
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx