تعبیر خواب خلعت

تعبیر خواب خلعت

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خلعت این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب خلعت پاکیزه و نیکو،  نشانه عزت و مقام و ریاست و حکومت و زن و «کنیزک» می‌باشد و مقدار و اندازۀ تمام اینها به اندازۀ ارزش کسی است که خلعت را داده است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر ببینی دارای خلعتی خوب و سفید یا سبز از جنس کرباس می‌باشی،
یـعـنـی به عزت و جاه دنیا و آخرت  و خوشی و لذت می‌رسی،
یا اگر از دیبا یا ابریشم می‌باشد، یـعـنـی به عزت  و مقام و نعمت دنیا می‌رسی و به هر انچه که در ذهن دارید می رسید و موفق می شوید

تعبیر خواب خلعت بدین معناست که اگر در خواب ببینید که زنی به تو خلعتی داد
نشانه این است که نفمتی به تو می رسد و تو نیز از ان نعمت به خوبی استفاده می کنی و بهره مند می شوی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی «پادشاه» به تو خلعت داده است، یـعـنـی به اندازه آن از پادشاه مال و نعمتی و پول به دست می‌آوری،
یا اگر ببینی شخص عالم و دانایی  و دانشمندی به تو خلعت داده است،
یـعـنـی از آن شخص علم و دانش کسب می‌کنی و خیر و خوبی از ان شخص به تو می رسد(در صروت تمایل میتوانید تعبیر خواب پادشاه را مشاهده کنید.)

معبران می گویند:

تعبیر خواب خلعت بدین معناست که اگر کسی ببیند از بزرگی، خلعت سفید و یا سبز دریافت کرد،
نشانه این است که به عزت و حرمت وی افزوده می گردد.
اگر مجرد باشد، نشانه این است که همسری پاکیزه نصیب وی می گردد و با او نیز تشکیل خانواده می دهد و خوشبخت می شود
اگر عالمی به او خلعت داد،  نشانه این است که از آن عالم به کسب علم و دانش نائل می شود و علم به دست می آورد

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx