تعبیر خواب خلعت

تعبیر خواب خلعت
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خلعت این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب خلعت پاکیزه و نیکو،  نشانه عزت و مقام و ریاست و حکومت و زن و «کنیزک» می‌باشد و مقدار و اندازۀ تمام اینها به اندازۀ ارزش کسی است که خلعت را داده است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر ببینی دارای خلعتی خوب و سفید یا سبز از جنس کرباس می‌باشی،
یـعـنـی به عزت و جاه دنیا و آخرت  و خوشی و لذت می‌رسی،
یا اگر از دیبا یا ابریشم می‌باشد، یـعـنـی به عزت  و مقام و نعمت دنیا می‌رسی و به هر انچه که در ذهن دارید می رسید و موفق می شوید

تعبیر خواب خلعت بدین معناست که اگر در خواب ببینید که زنی به تو خلعتی داد
نشانه این است که نفمتی به تو می رسد و تو نیز از ان نعمت به خوبی استفاده می کنی و بهره مند می شوی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی «پادشاه» به تو خلعت داده است، یـعـنـی به اندازه آن از پادشاه مال و نعمتی و پول به دست می‌آوری،
یا اگر ببینی شخص عالم و دانایی  و دانشمندی به تو خلعت داده است،
یـعـنـی از آن شخص علم و دانش کسب می‌کنی و خیر و خوبی از ان شخص به تو می رسد(در صروت تمایل میتوانید تعبیر خواب پادشاه را مشاهده کنید.)

معبران می گویند:

تعبیر خواب خلعت بدین معناست که اگر کسی ببیند از بزرگی، خلعت سفید و یا سبز دریافت کرد،
نشانه این است که به عزت و حرمت وی افزوده می گردد.
اگر مجرد باشد، نشانه این است که همسری پاکیزه نصیب وی می گردد و با او نیز تشکیل خانواده می دهد و خوشبخت می شود
اگر عالمی به او خلعت داد،  نشانه این است که از آن عالم به کسب علم و دانش نائل می شود و علم به دست می آورد

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها