تعبیر خواب خواستگاری

تعبیر خواب خواستگاری

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خواستگاری همراه تعبیرک باشید.

خواستگاری در خواب، می تواند بازتابی از احساسات شما در زندگی عاشقانه و مشترکتان باشد. و همچنین این خواب نشانی از فشار سنگین و سختی است. که نمیتوانید؛ به راحتی شریکی را انتخاب کنید.

تعبیر خواب خواستگار و خواستگاری کردن، می تواند گفت؛ که نشان دهنده احساسات و عواطف شما نسبت به کسانی که در زندگی شما دخالت می کنند. یا با ایده هایی که از خودشان طرح میکنند. وقت شما را هدر میدهند.

اگر در خواب پدر و مادر تان را ببینید، که در مجلس خواستگاری صحبت می کنند. و به شما اجازه تصمیم گیری نمی دهند؛ یعنی که شما از اشتباه اطرافیان تان بسیار ناراحتید. شما نیاز به آزادی بیان دارید. اما؛ اطرافیانتان اجازه تصمیم گیری به شما نمیدهند!

تعبیر خواب ابن سیرین

  • اگر در خواب خواستاری؛ ازدواج با دختری بود، به این معناست. که از بزرگی و مرتبه او کم خواهد شد.
  • واگر زنی در خواب ببیند که، مرده ای به خواستگاری او آمده. و با او ازدواج کرد. بدین معناست که؛ از مال و ثروت او کم خواهد شد.
لیلا برایت می گوید:
  • اگر در خواب به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‌ی خوشبختی و سعادت در زندگی می‌باش.
  • شوهر کردن در خواب، نشانه‌ی رفاه مالی است. و طلاق گرفتن، بدین معناست که مورد تهمت و قضاوت دیگران قرار خواهید گرفت.

**در اینجا میتوانید تعبیر خواب خود را مشاهده کنید.**

شیخ طوسی می گوید:
  • اگر دختری را در خواب ببینید که شوهر دارد. و متاهل است. اما مجددا ازدواج میکند، با فرد دیگری. نشان از این است. که غم و ناراحتی در پیش دارد.
  • اگر والدین در خواب ببینند؛ که برای دخترشان خواستگار آمده. و او هم قبول میکند. نشان دهنده این است. که آنها دوست دارند، در واقعیت هم این اتفاق بیوفتد و دخترشان سر و سامان بگیرد.
  • دیدن آمدن خواستگار برای دختر در خواب پدر و مادر همچنین؛ می‌تواند بیانگر مسئولیت‌های تازه‌ای باشد. که بزودی به آن‌ها محول خواهد شد.
تعبیر خواب خواستگاری اجباری
  • اگر در خواب به اجبار قرار بود با کسی ازدواج کنید. و یا اینکه یک پیرمرد از شما خواستگاری کرد. به این معناست؛ که ممکن است. در شرایط بحرانی قرار بگیرید.
  • این خواب به شما هشدار میدهد؛ که در زندگی تصیمیم عجولانه نگیرید. و مراقب باشید که دچار مشکل نشوید!
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

10 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
10
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx