تعبیر خواب خودکشی کردن

تعبیر خواب خودکشی کردن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب خودکشی کردن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب خودکشی کردن هم چنین ممکن اسـت نشانی از خشم درونی سازی شده باشد کـه دراین موقعیت بجای ابراز خشم و عصبانیت خود، بخش‌هایي از احساسات خودرا نابود می کنیم، ممکن اسـت بـه خودکشی تجاری ارتباط داشته باشد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلابن را مشاهده کنید.

اگر خواب ببینید دست بـه خودکشی می زنید، نشانه آن اسـت کـه بدبختی و گرفتاری بر دوش شـما سنگینی خواهد کرد.

آنلی بیتون میگوید :

اگر خواب ببینید کسی دست بـه خودکشی زده اسـت، نشانه آن اسـت کـه شکست دیگران در زندگی بر منافع شـما تأثیری منفی  و نامطلوبی خواهد گذاشت.

اگر دختری خواب ببیند نامزدش دست بـه خودکشی زده اسـت، نشانه آن اسـت کـه در اثر بی وفایی نامزد خود نومید و افسرده و غمگین خواهد شد.

اگر خواب ببینید دوستی خودکشی کرده اسـت، نشانه آن اسـت کـه برای تصمیم‌گیری راجع بـه موضوعی مهمی دچار تردید و شک  میشوید و نمی تواند به درستی تصمیم گیری کند و به مشارکت فرد دیگری نیازمند است

تعبیر خواب خودکشی با غرق کردن خودتان در آب:

غرق شدن دریک استخر یا هر آب دیگری نشان ‌دهنده‌ي تمایل شـما برای کشف و به دست آوردن آگاهی‌تان اسـت. در نتیجه، خودآگاهی افزایش یافته‌تان این امکان رابه شـما می دهد کـه بهترین مسیر را در زندگی داشته باشید،
انتخابی کـه در نهایت منجر بـه یک حضور طولانی و کارآمد میشود و مفید است

اگر در خواب ببینید که خود را از بالای آپارتمان به پایین می اندازید و قصد خودکشی دارید
نشانه این است که در مسیری اشتباه گام بر می دارید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب آپارتمان را مشاهده کنید.)

معبرین غربی میگویند:

دیدن خواهرتان که از ساختمان می‌پرد  و می خواهد خودکشی کند یا نشان‌دهنده‌ی امتناع او از تحمل شرایط شماست
و یا ناتوانی او برای کنار آمدن با استانداردهای بالایی که شما تعیین کرده‌اید.
در هر صورت، این خواب ممکن است هشداری باشد برای شما که باید نسبت به دیگران،
به ویژه اعضای خانواده حساس‌تر و هوشیارتر باشید تا دچار مشکل و گرفتاری نشوید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx