تعبیر خواب خوردن آبگوشت

تعبیر خواب خوردن آبگوشت
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خوردن آبگوشت همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب خوردن آبگوشت در خواب نشانه  دوستی و صمیمیت و صداقت و حمایت از دوستان است.

اگر در خواب در حال درست کردن آبگوشت بودید

تعبیر این است که شما به مقام و جایگاهی می رسید که سرنوشت خود و دیگران را در دست خواهید گرفت.

برای مشاهده سایر خواب های خود می توانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر آبگوشت در خواب رنگ و بو و مزه خوبی داشت نشانه خوبی است ولی اگر تلخ بود و مزه خوبی نداشت نشانه خوبی ندارد و شر وبدی است.

و دیدن سیر و پیاز در کنار آبگوشت نشانه غم و اندوه است و می تواند عامل  از بین رفتن مال و ثروت او باشد.

اگر آبگوشت تلخی را خوردی بدین معناست که فقیر می شوی.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر آبگوشت خوب باشد و خوش رنگ و عطر و بو باشد معنی خوبی دارد ونشانه این است که برکت به زندگی شما می آید.

اگر در خواب ابگوشت ترش خوردید به معنای غم و اندوه است.

اگر آبگوشت شور خوردید بدین معناست که شما به زودی از انجام دادن کاری پشیمان می شوید.

اگر در خواب ببینید که در آشپزخانه منزلتان در حال غذا خوردن هستید

معنی این خواب این است که از طرف همسرتان به شما مالی می رسد.

اگر دیدی که در بیابان در حال خوردن آبگوشت هستید بدین معناست که به سفری می روید که برایتان سود مال خواهد داشت.

اگر در خواب ببینید که گوشت شتری را میخورید به معنای این است که شما مال یتیمی را میخورید و به بقیه اطرافیان ظلم و ستم میکنید.

خوردن گوشت پرستو نشان دهنده رسیدن مالی به شماست که بسیار کم است.

خوردن گوشت بز خوب نیست و معنی آن این است که دچار بلا و بیماری می شوید.

تعبیر خواب خوردن آبگوشت را در تعبیرک بخوانید.

دیدن آبگوشت داغ به این معنی است که شما قصد برطرف کردن مشکلی را با دوست خود دارید. از طرفی دیگر آبگوشت سرد و بی مزه نشانگر این است که بین شما و دوستانتان مشکلی به وجود میآید.

مقالات مرتبط

2 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
2
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx