تعبیر خواب خوردن شیر

تعبیر خواب خوردن شیر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای اطلاع از تعبیر خواب خوردن شیر همراه ما در ادامه این مطلب باشید.

خوردن شیر در خواب نعمت و برکت است. بخصوص اگر شیر حیوانات حلال گوشت باشد. مثل؛ شیر گاو و گوسفند و بز و غیره.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر کسی در خواب، خود را در حال دوشیدن شیر از حیوان حلال گوشت ببیند، نشانه این است. که مال حلالی به او می رسد. تازگی و کهنگی شیر در خواب به مال زودرس و دیر رس تعبیر می شود.

شیر فاسد خوردن در خواب، به معنای رسیدن ضرر و زیان است. اگر زنی دید در پستانش شیر جمع شده. یعنی؛ صاحب فرزند می شود. اگر آن زن یائسه باشد، به او مال و ثروت و دارایی می رسد. اگر خود را دید، که شیر می خورد. یعنی؛ رسیدن به آرزوهایش غیر ممکن خواهد بود.

شیر شتر در خواب نعمتی است. که در سفر عایدتان می شود. یا از راه دور می آید. تعبیر خواب خوردن شیر نشانه روزی فراخ و گسترده است. اگر کسی ببیند؛ کودک شده. و شیر می خورد، تعبیرش بازماندن از مرادها و آرزوهاست.

ابراهیم کرمانی می گوید:
 • تعبیر خوردن شیر چارپایان دشتی، مال و ثروتی کم است.
 • شیر گورخر در خواب ما، به صلاحیت تعبیر شده است.
 • خوردن شیر شتر در خواب، فراخی میباشد.
 • شیر آهو در خواب به، روزی فراخ مرتبط است.
 • خوردن شیر بز، منفعت یافتن از زن است.
 • اگر در خواب شیر پلنگ خوردید یعنی، بر دشمنتان غلبه خواهید کرد.
  (در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)
جابر مغربی می گوید:
 • دیدن شیر بز در خواب، ستاندن مال دشمن است.
 • خوردن شیر فیل به معنای، زیادی مال میباشد.
 • اگر دیدید که؛ شیر گاومیش میخورید. یعنی؛ زحمت دیدن از زن است.
 • خوردن شیر خوک در خواب، بی خردی و نادانی تعبیر شده است.
 • شیر گرگ نشانگر، خیانت زن است. و خوردن شیر گوسفند علامتی است برای، کسب مال حلال و پاک.
به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

9 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها