تعبیر خواب خوردن کباب

تعبیر خواب خوردن کباب
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خوردن کباب این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب خوردن کباب ،بیشتر به نفع شما است و امکان دارد سفری پر سود و لذت بخش داشته باشید.

بیشتر تعبیر کنندگان خواب مسلمان معتقدند که این خواب نیکو  و خوب است.

و کباب خوردن یا آماده کردن کباب در خواب نشان دهده اختلافات و مشکلات خانوادگی است

 

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خوردن کباب ، نشانه شخصی سخنور می‌باشد و همچنین در زمان گستردگی، در خواست روزی است.

اگر ببینی برای کباب کردن چیزی آتش روشن کرده و آن را کباب نموده و خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن با غم و ناراحتی به تو رزق و روزی می‌رسد.

تعبیر خواب کباب پخته بهتر از خام یا می باشد، بـه این صورت کـه هر چـه پخته‌تر باشد، مال و ثروت را آسان‌تر بـه دست می‌آوری و در آن را سختی نمیکشی، ولی اگر خام باشد و نپخته، مال و اموال رابه سختی و مکافات به دست می اوری.

 

آنلی بیتون میگوید

اگر زنی کباب نپخته در خواب ببیند، علامت آن اسـت کـه برای رسیدن بـه اهداف خود با دلسر می شود و امیدی به رسیدن به اهداف خودن دارد..

اما اگر در خواب کباب پخته ببیند، علامت آن اسـت کـه دیگران بـه آنچه او دوست می‌دارد، دست خواهند یافت.

 

لیلا برایت میگوید

اگر خواب ببینید كه مشغول درست كردن كباب هستید، بـه این معنا اسـت كه در یك مهمانى دوستانه می روید و در انجا حضور پیدا می کنید.
خوردن كباب در خواب، نشانه‏ موفقیت در انجام كارها اسـت.

 

مطیعی تهرانی میگوید

چنانچه بیننده خواب در رویای خویش ببیند کـه کله بره را کباب کرده و می خورد

بدین معناست که  از مردی ثروتمند و پولدار بـه او فایده میرسد.

 

تعبیر خواب کباب مرغ

 

کباب مرغ پولی است که از یک زن به بیننده خواب می رسد یا خواب بیننده از قبل یک زن پولدار و بهره مندی بوده است.

تعبیر خواب کباب ماهی

 

اگر بیننده خواب ببیند که ماهی را برای خوردن کباب میکند نشان ان است که به مسافرت میرود و از ان سفر سودی نصیبش می شود و لذت می برد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx