تعبیر خواب خوشه

تعبیر خواب خوشه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خوشه این مطلب را دنبال کنید

تعبیر خواب خوشه در خواب دیدن مبارک است. مبارک و میمون است چه خوشه یا سنبله گندم باشد چه خوشه انگور و چه باره خرما.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

دیدن خوشه انگور و باره خرمای تازه در خواب بهتر از انگور و خرمایی است که مدت ها از چیدنشان گذشته باشد.
دیدن خوشه های فراوان بخصوص سنبله گندم  نشانه دارایی و مال و نعمت و پول فراوان است
و خوشه انگور و خرما به شرطی که دانه هایش قابل شمارش باشد نشانه فرزندان خوب و صالح تعبیر می شود و بدین معناست که خداوند به شما فرزندی می دهد

آنلی بیتون میگوید

تعبیر خواب خوشه درخواب چون سبز و تازه است، دلیل فرزند و زیادتی مال و نعمت و فراوانی است
و چون خوشه خشک بیند، دلیل که در آن سال تنگی و قحط و نیاز است
و در ان سال اتفاقات بدی خواهد افتاد که نگران کننده است

اگر در خواب خوشه انجیر ببینید نشانه این است که باید بیشتر مراقب اطرافیان خود باشید زیرا ممکن است که از روی حسادت به شما صدمه بزنند و باعث ناراحتی شما شوند.

اگر در خواب خوشه میوه ها را بببنید نشانه خوشی و فراوانی و زیاد شدن نعمت است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب میوه را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب خوشه بدین معناست که اگر در خواب خوشه انگور را ببنیدی که به کودکی تعارف میکنید نشانه این است که در کاری ک قصد انجام ان را دارید
موفق می شوید و نتیجه خوبی را به دست می اورید و پیشرفت میکنید.

اگر در خواب خوشه خرما را ببینید که شسکته است نشانه این است که در کاری مضرات و ضرر و زیان می بینید و در ان کار موفق نمی شوید و شکست میخ ورید و باید تلاش و کوشش خود را بیشتر کنید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx