تعبیر خواب درخت کاج

تعبیر خواب درخت کاج
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب درخت کاج همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب درخت کاج به معنی سر سبزي و آبادی و خرمي است و هم سردي و بي مهري و همچنین ، علامت توفیقی بی کم و کاست در زندگی است.

اگر زنی کاجی را در خواب ببیند  که خشک شده است ، نشانه آن است که به ناراحتی فکری دچار خواهد شد

اگر بيننده خواب ببيند در جائي است که تعداد زيادي درخت کاج وجود دارد به این معناست که او در جمعی راه پیدا می کند که ان ها از حضور این فرد خوشحال نمی شوند و تحویلش نمی گیرند

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن شاخه درخت کاج در خواب نشانه فرزندان و خانواده واقوام ما هستند.

اگر درخت کاجی را ببینی که شاخه های آن زیاد است یعنی خانواده ای بزرگ و پر جمعیت دارد.

اگر در خواب درختی ببینی که شاخه های آن انبوه نیستند  و کم است معنی خواب این است که خانواده و فامیل بیننده خواب  تعدادشان کم هستند.

اگر در خواب ببینی که درخت کاج داری که شاخه ای از آن کم شده است

معنی خواب این است که یکی از عزیزانت را از دست می دهی.

اگر در خواب دیدید که شاخه ای از درخت کاج را می برید

یعنی خودتان یکی از نزدیکان رااز خودتان دور می کنید.

اگر در خواب ببینید در خانه شما یک درخت کاج روئیده و قبلا چنین درختی نبوده نشانه این است که شادابی و نشاطی در پیش دارید.

مطیعی تهرانی میگوید

دیدن کاج در خواب نشانه جدایی و دوری است.

اگر در خواب تعداد زیادی درخت کاج دیدید معنی خواب شما این است که در بین دوستان با سردی با شما رفتار می شود و میان آن ها کم اهمیت و کم ارزش هستید.

اگر در مسجد و زیارتگاه درخت کاج ببینیم این خواب ، خواب خوبی است.

می توانید سایر تعبیر خواب را در تعبیرک مشاهده کنید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن درخت در خواب کاج چهار معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن درخت کاج در خواب پلدشاه است.

معنی دوم دیدن درخت کاج در خواب طلا و جواهرات  و شمش است.

معنی سوم دیدن درخت در خواب بازرگانان و تاجران است.

معنی چهارم دیدن درخت کاج در خواب مردی جنگجو و سخت کوش است.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب دیدید که درخت کاج را می برید معنی خواب شما این است که مال و ثروت خود را از دست می دهی.

اگر در خواب دیدید که از درخت  کاج بالا می روید معنی خواب شما این است که به مقام های بالا در زندگی می رسید.

مقالات مرتبط

2 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
3
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx