تعبیر خواب درد کردن اعضا

تعبیر خواب درد کردن اعضا
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب درد کردن اعضا این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب درد کردن اعضا بدین معناست که اگر کسی به خواب ببیند که عضوی از اعضای بدن او درد می کند، در تعبیر به این شرح است
اگر کسی ببیند دچار سردرد شده، نشانه این است که  گناه می کند
و گنه کاری او در حدی است که باید توبه کند. و راهی را برای جبران آن پیدا کند

در سیات ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب درد کردن اعضا بدین معناست که اگر در شکم خود دردی را حس می کرد،
نشانه این است که  مال حرام می خورد یا خورده و اگر درد پیشانی دارد،
نشانه این است که نسبت به دینش بی اعتناست.

اگر درد چشم دارد نشانه این است که  نسبت به نگاه به نامحرمان بی پرواست

و اگر گوش درد دارد  نشانه این است که به شنیدن سخنان نامربوط و زشت توجه دارد
و به این سخنان بیشتر اهمیت می دهد و توجه می کند(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گوش را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید

تعبیر خواب درد کردن اعضا بدین معناست ک اگر زبان درد دار،
نشان این است که سخنان زشت می گوید و گناهکار است

اگر کسی خود را زبان بریده دید، باید از گفتار ناحق بپرهیزد.

اگر یک پای او درد می کند، نشانه این است که  قدم در راه اشتباه گذاشته و خود را به گناه آلوده کرده

و اگر هر دو پای او درد می کند،  نشانه این است که هم خود به راه کج می رود و هم دیگران را تشویق به صراط کج و گناه می کند و آنان را به گناه آلوده میکند

اگر گردنش درد می کند نشانه این است که او  آدمی سنگدل است
و اگر پشتش درد می کند،  نشانه این است که مردم از او بی زارند و او باعث رنج آنان شده

اگر دستش را ببیند که درد می کند، اگر دست راست باشد،
نشانه این است که  از راه راست خارج شده  و به خرابی قدم می گذارد و اگر دست چپ باشد، خویشاوندان و بیگانگان از او آزار می بینند.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx