تعبیر خواب درد کشیدن

تعبیر خواب درد کشیدن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب درد  کشیدن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب درد  کشیدن در خواب نشانه وجود یک بیماری نهفته است.
اگر در واقعیت بیمار هستید و این خواب را ببینید تعبیرش همان رنجی است که در حال تجربه آن هستید.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
دیدن درد کشیدن  به همراه خونریزی نشانه مشکلات سلامتی و تندرستی، بدهکاری، ورشکستگی  و از دست دادن ثروت است
درد کشیدن برای دختران نشانه شکست در ازدواج و بخت بد است.
این درد همچنین نشانه انگیزه و تلاش و کوشش شما برای بهتر کردن اوضاع می باشد.

درد کشیدن برای زنان در خواب نشانه شکست عاطفی  و احساسی و مبتلا شدن به بیماری های مربوط به زنان است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی به خواب بیند که همه اندامهای او درد می کرد ، دلیل که مالی که دارد از دست او برود .
اگر بیند که سرش درد می کرد ، دلیل که گناه بسیار کند و توبه باید کرد و صدقه باید داد تا خداوند گناهان او را ببخشد
اگر بیند که پیشانی او درد می کرد ، دلیل بر فساد دین و غم و اندوه  و ناراحتی کند .
اگر بیند که چشم وی درد می کرد و کسی او را دارو می کرد ،دلیل است که وی را راه نماید به حق .
اگر بیند که گوش او درد می کرد ، دلیل که از هر کسی سخن زشت و فحش شنود.
اگر بیند که زبانش درد می کرد ، یا در زبانش نقصانی است ،
دلیل که سخنی گوید که وی را از آن وبالی رسد .
اگر این خواب را بازرگانی نشانه این است که بیند درتجارت دروغ گوید .
اگر زبان خویش رابریده بیند  و از این درد بکشد، نشانه این است که او فرد درستکاری است.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها