تعبیر خواب درشکه

تعبیر خواب درشکه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب درشکه به شما گزارش دهیمتعبیر خواب درشکه یک کلمه روسی است که به زبان فارسی آمده و پذیرفته شده مانند سماور و چندین کلمه دیگر که ریشه روسی دارند.

معبران کهن در این باره چیزی ندارند اما درشکه یک وسیله نقلیه شهری است و تعبیر ی در حد کار آرائی خودش دارد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

چنان چه در خواب ببینید که سوار درشکه شده اید و از جائی به جای دیگر می روید
نشانه این است که در آینده تحولی در زندگی پیدا می شود که جا به جا می شوید.

این جا به جائی هم می تواند اسباب کشی باشد و هم انتقال شغلی اداری، حتی ممکن است در یک کارخانه یا اداره از یک سالن به سالن دیگر و یا از یک شعبه به شعبه دیگر منتقل شوید
ولی این تغییر و تحول و جا به جائی شما را کوچک تر از آن چه هستید نمی کند
و می تواند علتی برای مفاخره باشد. و اتفاقات خوبی بیوفتد

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب درشکه بدین معناست که اگر دیدید کسی دیگر با درشکه به طرف شما می آید نشانه این است که اتفاقات خوبی برایتان می افتد و  یا خبری دریافت می کنید که خوشحال کننده است
و یا مسافری برای شما می رسد  و به جایی زیبا و خوش آب و هوا سفر میکنید

و یا تحفه ای می فرستند و سوغاتی می گیرید.

آنلی بیتون میگوید

تعبیر خواب درشکه بدین معناست که اگر دیدید درشکه از مقابل شما گذشت و رفت
نشانه این است که  یا خودتان به سفر می روید
و یا یکی از دوستان نزدیک از شما دور می شود و به غربت می رود

اگر دیدید خودتان درشکه را می رانید نشانه این است که کاری بزرگ انجام می دهید و در انجام آن کار موفقیت کسب میکنید و نتیجه خوبی میگیرید

و اگر احساس کردید درشکه ای که می رانید به خودتان تعلق دارد
نشانه این است که  در خانواده تدبیر تازه ای می اندیشید و تغییراتی  و تحولاتی می دهید و زندگی خود را سامان می بخشید

تعبیر خواب درشکه بدین معناست که اگر سوار درشکه ای بودید که اسب های راهوار داشت نشانه این است که صروتمند می شوید و ضع شما بهبود می یابد

و به پیروزی هائی  و موفقیت هایی می رسید و اگر اسب ها رنجور و نحیف بودند
نشانه این است که و ضع شما از این که هست بدتر می شود.
و اتفاقات بسیار بدی برایتان می اتفد که ناراحت کننده است(در صور تمایل میتوانید تعبیر خواب اسب را مشاهده کنید)

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

2 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها