تعبیر خواب در

تعبیر خواب در

فهرست مطالب

تعبیر خواب در به نظر شما چه معنایی خواهد داشت و چه زمانی رخ خواهد داد ؟

اگر در خانه شما سرخ يا سفيد بود شادي و نشاط براي همسرتان ايجاد مي گردد و شما هم خوشحال مي شويد.

اگر در خواب ببينيد که خانه شما همان است اما در آن عوض شده زني ناشناس راه را بر شما مي بندد

اگر آن در را گشوده ديديد و به درون رفتيد آن موانع را از ميان بر مي داريد

در خواب ،‌در به معنای زن است و برخي معتقدند که در خواب هاي ما در مراد و مقصود است

می تواند زن هم باشد چون در واقع زن هم هدفی برای مرد است.

تعبیر خواب آنلاین به شما کمک خواهد کرد تا خواب هایتان را به صورت آنلاین تعبیر کنید.

اگر دری بزرگ در مقابل خود دیدید و نتوانستید آن را باز کنید در واقع مشکلات شما حل نخواهند شد.

اگر دری بزرگ نا آشنایی در مقابل خود دیدید و توانستید آن را باز کنید، مشکلات شما حل خواهند شد.

اگر در خواب ببينيد که در خانه شما را رنگ زده اند و آن رنگ سياه است عزت و حرمت شما افزوده مي شود

اگر در خانه شما را رنگ زرد زده باشند همسرتان بيمار مي شود

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بيند در سرايش چنان فراخ بود كه هيچ در به آن فراخي نبود، دليل كه قومي بي فرمان او در سراي او شوند

اگر ببینی درب خانه کسی را می‌زنی،اگر در را باز کند تعبیرش این است که دعای تو مستجاب می‌شود

اگر بيند دَرِ سرايش از جایگاه خود زایل شد، دليل كه حال او از نيكی به بدي زایل گردد

اگر بيند در ميان سرای او در كوچك بود، دليل كه آفتی و مكروهی به عيال او رسد

اگر بيند در سراي او بزرگ و قوي گرديد، دليل بود بر نيكي اهل و عيال او

ابراهیم کرمانی می گوید : 

اگر ببینی درب آسمان باز شده است، یـعـنـی درب خیر بروی مردم آن سرزمین باز می‌شود.

داشتن درب آهنی در خواب به معنای ثروت و مال دنیا است.

اگر بيند در آسمان گشاده گرديد، دليل است كه بر مردم آن ديار در خير گشاده شود.

اگر ببینی درب خانه تو دو تا حلقه دارد، یعنی زن‌ها تو را دوست می‌دارند.

اگر در خواب خانه ات دری از جنس نقره داشت باید از گناهانت توبه کنی.

شما می توانید خواب تان را در صفحه خواب های شما بگویید تا پاسخگوی آنلاین تعبیر خواب آن را برای شما معنی کند.

0 0 رای ها
Article Rating
0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx
()
x