تعبیر خواب دزدان دریایی

تعبیر خواب دزدان دریایی

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب دزدان دریایی این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب ديدن دزدان دريائي که به کشتي شما حمله مي کنند وطلاها و جواهرات شما را مي دزدند و شما را مي کشند . اگر چه در بيداري وحشتناک به نظر برسد ولي در خواب به اين معني است
کساني شما را از بيم وحراس نجات مي دهند و غم واندوهتان را از شما دور مي کنند .
و به شما بقا و طول عمر مي بخشند و به شما فرصت زندکی دوباره را می دهند.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن دزدان دريايي در خواب ، علامت آن است كه دوستان رياكار نقشه هايي شيطاني براي نابودي زندگي شما خواهند كشيد
ولی شما باید آنقدر قوی باشید و قوی بمانید که گول این حرف ها را نخورید و به راه بد کشیده نشوید
2ـ اگر خواب ببينيد خود دزد دريايي هستيد ، علامت آن است كه در جمع دوستان مقامي پايين تر به دست خواهيد آورد  و دیگران از شما بالاتر خواهند بود
3ـ اگردختري خواب ببيند نامزدش دزد دريايي است ،
علامت آن است كه به عدم شايستگي و فريبكاري نامزد خود آگاهي خواهد يافت .(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دختر را مشاهده کنید.)
4ـ اگر دختري خواب ببيند دزدان دريايي او را اسير مي كنند و میگیرند ،
نشانة آن است كه به بهانه هاي مختلف به ترك خانه تحريك مي گردد . و تمام اعضای خانواده خود را ترک میکند.

تعبیر خواب دزدان درییایی بدین معناست که اگر در خواب کودکی را ببینید که دزد دریایی شده است
نشانه این است که در زندگیتان اتفاقات خوب و خوشایندی می افتد
که خوشحال کننده است و روزی فراوان به زندگی شما می رسد و ثرونتمند می شوید.

اگر در خواب پسری را ببینید که دزد دریایی شده است
نشانه این است که به شما اخبار خوشایندی می رسد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx