تعبیر خواب دستکش

تعبیر خواب دستکش

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب دستکش این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب دستکش به معنای قوت و توانایی و ظفر یافتن بر دشمن و نظام  برکارها و انجام دادن آن است.

تعبیر خواب دستکش نشانه انجام خطا و گناهان کوچک است.قصور و کوتاهی های ما. کارهای خوبی که می توانیم بکنیم ولی بی تفاوت از کنارشان می گذریم و می رویم و به گمان خویش از گرفتاری رها شده ایم ولی در واقع ما هنوز هم گرفتار آن مشکلات هستیم.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر مردی در خواب بیند دستکش در دست داشت و از  جنس آهن است،
بدین معناست که او فردی توانمند و زورمند است که به راحتی از پس کارهایش بر می آید.
اگر دستکش زرین است یا سیمین، تاویلش، چون دستبند است.

مطیعی تهرانی میگوید:

اگر در خواب ببینیم دستکش داریم خواب ما می گوید کارخیر و درستی بوده که انجام نداده ایم یا موردی برای انجام یک نیکی ساده و کوچک پیش می آید که می توانیم آن کار را انجام دهیم

اگر دستکش را نپوشیده باشید بدین معناست که خود را را مسئول نمی دانید و ارتباطی بین خود و آن موضوع احساس نکرده و فکر می کنید اصلا به شما مربوط نیست ولی اگر پوشیده باشید بدین معناست که شما احساس مسئولیت می کنید و نسبت به موضوعات بی تفاوت و بی اهمیت نیستید.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب دستکش نو و تازه داشتن بدین معناست که ،
با اینکه مادی نیستید ولی در روابط خود با دیگران نهایت صرفه جویی را می‌کنید.
با سختی‌ها و مشکلاتی روبرو می‌شوید، اما از عهده حل و فصل این مشکلات و سختی‌ها بر خواهید آمد و هیچوقت عقب نمی کشید.

اگر مردی خواب ببیند دستکش زنانه‌ای به دست می‌کند،
علامت آن است که می‌خواهد از دست زنی فرار کند یا از او جدا شود.

اگر خواب ببینید دستکش خود را از دست درمی آورید،
علامت آن است که در روابط عاطفی و دوستانه یا در امور کار به توفیق و بهره ای اندک دست می‌یابید.

تعبیر خواب را در تعبیرک بخوانید.

اگر در خواب ببینید که دستکشتان را گم کرده اید بدین معناست که در امور مالی شکست میخورید.

اگر در خواب ببینید که دیگران دستکش به دست دارند بدین معناست که شما در حال حاضر فرد موفقی نیستید.

اگر در خواب ببینید که دستکش های شما کثیف است بدین معناست که شما به زودی غمگین و تنها می شوید.

اگر در خواب ببینید که خودتان دستکش می سازید بدین معناست که  به موفقیت اجتماعی بسیار بالائی دست خواهید یافت.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx