تعبیر خواب دفتر

تعبیر خواب دفتر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب دفتر ادامه این مطلب را بخوانید.

دیدن دفتر در خواب، ممکن است. بازتاب دهنده زندگی شما باشد. همچنین؛ در مورد زندگی گذشته و حوادث و اتفاقات شما خبر دهد. بنابراین؛ گاهی اوقات معنی دفتر در خواب، نیاز به توضیح و تفسیر ندارد.

خواب ها نماد و سمبل هستند. نمادهایی کـه ناخودآگاه، بخشی از افکار و درون مـا را نشان میدهد. تعبیر خواب معنای این نمادها را بیان میکند.

این خواب به روابط گذشته شما مربوط می شود. علاوه بر آن معنی دفتر در خواب ممکن است. نشان دهنده این باشد. که باید در مورد روش‌های خود در زندگی تجدید نظر داشته باشید. البته؛ اگر در این مورد افکار و نگرش مثبت داشته باشید. احتمال اینکه اتفاقات بهتری هم برای شما رخ بدهد، بالاتر می رود.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:
  • در تعبیر خواب دفتر، اگر ببینید که در آن چیزی ننوشته اید. نشانه این است. که به زودی به آرزوها و خواسته هایتان و خواهید رسید. در دست داشتن چنین دفترهایی به علامت به حقیقت پیوستن امیدها و آرزو هاست.
  • چنانچه؛ در دفتر یادداشت چیزی بنویسید، بیانگر یک زندگی موفق و طولانی مدت میباشد.
  • اگر همراه با گریه یا ناراحتی روی آن دفتر چیزی نوشتید، به نشانه این است. که، به اشتباهاتتان فکر میکنید. و در صدد جبران آن هستید. اما کاری نمی توانید انجام دهید!
کتاب سرزمین رویاها:
  • اگر در خواب دفتر پر از نوشته دیدید، نشانه آن است. پولی را که به خیال همه گم شده بود. پیدا خواهید کرد.
  • اگر ببینید که روی دفتر بانکی چیزی می نویسید. نشانه آن است. که پول و دارایی به دست می آورید.
  • اگرکه در دفترچه بانکی اشتباهاتی شده. نشانه آن است. که مراقب دردسر و مشکلات و گرفتاری ها باشید.
لوک اویتنهاو می گوید:

دیدن دفتر در خواب نشانه به حقیقت و واقعیت پیوستن امیدهایتان و آرزوهایتان میباشد.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

4 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها