تعبیر خواب دف زدن

تعبیر خواب دف زدن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب دف زدن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب دف زدن بدین معناست که اگر کسی در خواب دید دف می زند،
یا ازدواج می کند و یا نیاز به راهنمایی دارد و یا تشکیل خانواده می دهد

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر در خواب مرد پیری دف بزند،  نشانه این است که در امور دینی کاهلی و سستی در پیش می گیرد و اعمال خود را به درستی انجام نمی دهد.

شنیدن صدای دف برای زن، شادمانی و برای مرد جوان، آشکار شدن وضع و حال او و برای پیر مرد، بخت و دولت است

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب آواز دف شنیدن و دف زدن در خواب،  نشانه نشاط و شادی است اگر یک زن دف بزند.

نشانه این است که خبر های خوشی به شما می رسد و زندیگتان سراسر عشق و آرامش می شودو در زندگی پیشرفت میکنید

اگر آواز دف از مردی پیر شنود، دلیل بر بخت و دولت و فیروزی اوست
و آواز دف از مردی جوان شنیدن، دلیل بر ظاهر شدن حال او است.

اگر در خواب ببینید که کودکی دف می زند نشانه این است که به زودی فردی به او کمک خواهد کرد و او را در کار ها راهنمایی میک ند.

تعبیر خواب ابن سیرین 

دف زدن در خواب، برای کسی که دف می زند، نشانه خبر خوش و رسیدن رزق و روزی و خوشی در زندگی است
اگر مردی جوان دف زند، دلیل که با دشمن خود امر به معروف کند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)

اگر مردی پیر  ببینید که دف زند، دلیل که ترک امر معروف کند 

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر مردی ببیند در خواب استادانه دف می زند، دلیل که زنی بخواهد به صورت نیکو و به کردار بد

مقالات مرتبط

1 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
3
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx