تعبیر خواب دمپایی

تعبیر خواب دمپایی

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مشاهده تعبیر خواب دمپایی همراه تعبیرک باشید.

تعابیر گوناگونی برای دیدن دمپایی در خواب بیان شده است. مثلا؛ تعبیر خواب دمپایی به معنای، احساس نا امنی ذکر شده است. معنی دیگر آن، نشان دهنده زندگی آسوده و راحت میباشد.

دیدن دمپایی در خواب، محافظت و جلوگیری از اتفاقات بد و ناگوار دارد.

اگر در خواب دیدید، دمپایی شخص دیگری را میپوشید، نشان دهنده این است که؛ احساس نزدیکی با افرادی می باشد که از این اتفاق احساس رضایت می کنید.

تعبیر خواب دمپایی پاره، بیانگر اخبار ناخوشایند در روزهای آینده میباشد. که احتمال زیاد، شما را تا حد زیادی نگران میکند.

خواب ها نماد و سمبل هستند نماد هایی که ناخودآگاه، بخشی از افکار و درون ما را نشان میدهد. تعبیر خواب معنای این نمادها را بیان میکند.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن دمپایی در خواب، نشانگر آن است که می خواهید به توطئه و دسیسه هایی شیطانی دست بزنید.

اگر خواب ببینید کسی از دمپایی شما تعریف می کند، نشانگر آن آست که، به زنی عشوه گر دل می بندید. که برایتان رسوایی به بار می آورد.

معبری غربی می گوید :

تعبیر دمپایی تنگ در خواب، معنای در تنگنا بودن، درگیری و بدهکاری را به همراه دارد.

دیدن یک جفت دمپایی نو و دراز به مانند قایق، نشانه شرایط سخت و بدهکاری است.

تعبیر خواب دمپایی کهنه، نشانه ازدواج با زنی است که، ازدواج نکرده و یا بیوه شده است.

کارل گوستاو یونگ می ‌گوید :

دیدن یا پوشیدن دمپایی در خوابتان بیانگر این است که، از نظر احساسی احساس تنبل بودن و یا نا امنی می‌کنید. شما حس می‌کنید که؛ جای پای محکمی در یک موقعیت ندارید.

تعبیر دیگر این است که؛ پوشیدن دمپایی بیانگر زندگی خانگی، راحتی و یا آرامش است.

این نماد خواب ممکن است به این معنی باشد که نیاز به آرامش دارید. یا اینکه زیادی آرام و تنبل هستید.

دیدن یا پوشیدن دمپایی لا انگشتی در خوابتان بیانگر این است که، شما حس آرامش و راحتی می‌کنید. یا شاید نیاز دارید که زمانی پیدا کنید که آرامش یابید.

تعبیر خواب کفش را نیز میتوانید در تعبیرک بخوانید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx