تعبیر خواب دوچرخه خراب

تعبیر خواب دوچرخه خراب

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب دوچرخه خراب این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب دوچرخه خراب نشانه گرفتار شدن و مشکلات و سختی ها در زندگی است.

اگر در خواب دوچرخه خرابی را ببینیید که سوار آن شده اید نشانه این است که خبر های بد و ناراحت کننده ای به شما می رسد

در  سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب ببینید که شوعرتان برای شما دوچرخه خرابی را می خرید
نشانه این است که بین شما و همسرتان مشکلاتی به وجود می آید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب همسر را مشاهده کنید.)

اگر در خواب ببینید که دوچرخه خرابی را از خیابان پیدا میکنید و سوار آن می شوید
نشانه این است که فردی وارد زندگیتان می شود و میخواهند
که شما را فریب دهد و باعث اذیت و آزار شما شود.

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر در خواب دوچرخه  را ببیینید که زنجیر انداخته است
نشانه این است که فردی میخواهد که جلوی موفقیت و پیشرفت شما را بگیرد و شما باید به راه خود ادامه دهید و نگذارید کسی مانع اداامه دادن شما شود.

تعبیر خواب دوچرخه خراب نشانه این است که اگر ببینید که ان را درون کوچه ای گذاشته اند
و شما آن را بر میدارید نشانه این است که به بیماری سختی گرفتار خواهید شد.

اگر در خواب ببینید که پدرتان برای تولد شما دوچرخه خرابی را می خرد
نشانه این است که برکت و نعمت از زندگی شما تمام می شود و عزیز خود را در حادثه ای از دست می دهید.

آنلی بیتون میگوید

اگر ببیننده خواب ببینید که دوچرخه خود را در حیاط خانه اش گذاشته است
نشانه این است که همسایتان در مساعل خانوادگی شما دخالت میکند و شما را آزار می دهد.

دیدن دوچرخه خراب در خانه دوستتان نشانه این است که دوستان پشت سر شما بد گویی میکنند
و روح شما را آزار می دهند و نسبت به حرف های شما بی توجهی می کنند.

اگر در خواب ببینید که دوچرخه خرابی را به نیازمندی می دهید نشانه این است که پول و دارایی زیادی را به دست می آورید و در کاری نتیجه خوبی را به دست می آورید .

کارل یونگ میگوید

اگر دوچرخه را ببینید که خراب شده و ان را به کودکی هدیه می دهید
نشانه این است که تمام مشکلات و گرفتاری های شما حل می شود و به آسایش و آرامش می رسید.

اگر در خواب بیننده خواب ببینید که دوچرخه خرابی را دارد و میبیند که لاستیک های آن کم باد شده است
نشانه این است که خطری در زندگی جان شما را تهدید میکندپس بهتر است که بیشرت مراقب خود باشد.

اگر در خواب دوچرخه خرابی را به رنگ سفید ببینید نشانه این است که با فردی ازدواج میکنید
ولی پس از مدتی به مشکل می خورید و از اوجدا می شوید و افسردگی می گیرید.

اگر در خواب ببینید که ترمز دوچرخه شما خراب شده است نشانه این است که به اهداف و آرزوهای خود نمی رسید.و همچنین پیشرفتی نمی کنید

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx