تعبیر خواب دکمه

تعبیر خواب دکمه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای آگاهی از تعبیر خواب دکمه این مطلب را دنبال کنید.

دیدن خواب دکمه نماد ثروت و امنیت است. تعبیر خواب دکمه های جفتی نشانگر این است که؛ دو نفر به یکدیگر نیاز دارند. بستن دکمه های لباس یعنی، در زندگی بسیار درون ریز هستید.

دیدن دوختن دکمه لباس در خواب نشان می دهد که، کدورتی بین شما و خانوادتان ایجاد می شود.

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید، گفته میشود.

پروفسور کارل یونگ می گوید :

گم شدن دکمه در خواب تان بیانگر این است که، تصویری که از خودتان ارائه می دهید را مخدوش می کنید.

دکمه در خواب می گوید؛ شما در مورد خودتان، حس ناامنی و عدم اعتماد به نفس می کنید.

آنلی بیتون می ‌گوید :

دیدن دکمه سر دست پیراهن در خواب، نشانه آن است که برای ارضاء غرور خود می‌کوشید راهی بیابید.

دیدن دکمه سر دست الماس گون در خواب، نشانه کسب ثروت و یاران سازگار.

اگر خواب ببینید دنبال دکمه ‌هایی گمشده می‌ گردید، نشانه آن است که؛ در تجارت زیان‌های مالی خواهید دید.

لیلا برایت می  گوید :

اگر در خواب ببينيد كه دكمه‌ خود را گم كرده ‌ايد، به اين معناست كه در انجام كارى مرتكب اشتباه مى ‌شويد.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌ گوید :

در مجموع باز کردن دکمه ‌در خواب، نشان دهنده گشودن دروازه عواطف، احساسات و یا نظریات شماست. یعنی احتمالاخودتان را در معرض امکانات جدیدی قرارداده‌اید. و می‌خواهید افکار، تفکرات و برخوردهای قدیمی و به درد نخور خودتان را دور بریزید.

اگر پدر یا مادر دلسوزی هستید و در خواب ببینید که لباسی با دکمه ‌های بسته و مرتب به تن دارید، فرزندانی برومند خواهید داشت. و وضع زندگی خانوادگی شما قابل اعتماد و خوب است. هر دکمه می‌تواند معرف یکی از فرزندان باشد.

اگر در خواب ببینید که یکی از دکمه ‌های شما کنده شده، اما آن را در دست دارید، که می‌خواهید مجددا بر لباس خویش بدوزید. خواب شما میگوید یکی از فرزندانتان بیمار می‌شود.

اگر پسر یا دختر بزرگ دارید، این خواب خبر از طغیان و نا فرمانی فرزندتان می‌دهد. و به شما می‌گوید که او نافرمانی میکند. و از این جهت شما را می‌آزارد ولی مجددا به راه می‌آید.

اگر دکمه ‌های شما باز بود با خانواده خود اختلاف می‌یابید. اگر همه دکمه ‌های شما کنده بود. از خانواده خود جدا می‌شوید و عزلت می‌گزینید.

برای دختران و پسران جوان دیدن دکمه در خواب فرق می‌کند. دختر جوان اگر در خواب ببیند دکمه لباسش بسته است، خواب او از آینده اش خبر می‌دهدکه خوب است.

دکمه بسته بهتر از دکمه باز است. و دکمه دوخته بهتر از دکمه کنده شده است.

اگر بیکار هستید و در خواب ببینید دکمه لباس خود را می‌بندید، شغلی می‌یابید. اگر فقیر باشید و چنین خوابی ببینید مالدار می‌شوید.

به هر حال دکمه وسیله استحکام و دوام و بقا است. و بستن آن حفظ حیثیت و آبرو می‌باشد..

 

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها