تعبیر خواب رئیس

تعبیر خواب رئیس
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب رئیس این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب رئیس در خواب همان ذهن ناخودآگاه ما و استرس و فشار و ترس و عصبانیت است.
اما اگر در واقعیت از رئیس خود راضی هستید تعبیرش این است که برخی از موضوعات مربوط به کار فاش و آشکار می شود.  و احتمالا نسبت به تعهدات  و قول های خود بی تفاوت بوده اید.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را  مشاهده کنید.
تعبیر خواب رئیس در واقع نشانه چیزی است که نمی توانید آن را نادیده بگیرید و به ان اهمیت ندهید و  یا به تعویق بیاندازید. سعی کنید سریع عمل کنید و نسبت به آن جدی باشید.
این خواب همچنین نشانه این است که شخصی در زندگی شماست که کنترل شدیدی روی شما و اعمال و رفتار و کردار شما دارد
و این موضوع باعث می شود که شما آزادی لازم را برای انجام کارتان ندارید.

اگر در خواب ببینید که رئیستان شما را از کار اخراج می کند و به شما بی محلی میکنید نشانه این است که شما در کار جدیدی استخدام می شوید. (در سایت ما میتوانید تعبیر خواب بی محلی کردن را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید:

اگر درخواب دیدید که با رئیس خود دعوا می کردید تعبیرش به ناخودآگاهتان باز میگردد.
این خواب نشانه فشار ایجاد شده توسط رئیستان است. ممکن است او با شما رفتار درستی نداشته باشد یا مورد سوء استفاده قرار گرفته باشید.

تعبیر خواب رئیس شدن در خواب در واقع واکنشی از شخصیت  و کردار و رفتار شماست.
شما بسیار محبوب و هنرمند هستید و روی زندگی خود کنترل خوبی دارید.
دیدن این خواب نشانه بلند پروازی شما و اهداف و آرزو های بزرگ در زندگی است.

ابراهیم کرمانی میگوید:

تعبیر خواب رئیس بدین معناست که اگر خواب دیدید که با رئیس خود صحبت می کردید تعبیرش این است که احتمالا در کار خود اشتباه و یا گناهی مرتکب شده اید و در حال حاضر از نحوه انجام وظیفه خود می ترسید.
شاید می ترسید رئیس تان شما را به خاطر بی مسئولیتی مواخذه کند. سعی کنید بیشتر روی کار خود تمرکز کنید.
اگر خواب دیدید که با رئیس خود معاقشه کرده و ارتباط  و دوستی پنهانی دارید
تعبیرش این است که او از کار شما راضی است. شما فردی مسئولیت پذیر هستید و وظایف خود را به نحو احسنت انجام میدهید و میدانید که در کارتان پیشرفت می کنید.

مقالات مرتبط

1 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
2
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx