تعبیر خواب رادار

تعبیر خواب رادار
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب رادار این مطلب را دنبال کنسد. تعبیر خواب رادار دیدن رادار در خواب هیچ تعبیر خاصی نمی تواند داشته باشد
مگر این که بگوییم واکنش تمینات فوق العاده ما است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر رادار در خواب ببینیم و رادار چیزهایی به دل خواه ما نشان بدهد نشان از امید و خوشدلی است و نه چیز دیگر.
ینی بدین معناست که اتفاقات بسیار مطلوبی برایتان می افتد که خوشحال کننده است و یا در سرمایه گذاری موفق می شوید و پول زیادی به دست می آورید.

کار رادار یافتن هواپیماهای در آسمان و در حال پرواز ست(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب هواپیما  را مشاهده کنید.)

دیدن رادار نشانه جستجو  و تلاش و کوشش در کارها مخفی مردم می باشد.یعنی کارهایی که ما هیچ اطلاعی از آن نداریم ولی میخواهیم ک مطلع شویم

در روانشناسی یونگ آمده است :

رادار بدین معناست که دیدن رادار در خواب نوعی بینش شماست
و پیامی در ضمیر ناخودآگاه شما وجود دارد که به آن اشاره می کند.

چنانچه در خواب ببینید که خودتان رادار را اداره می کنید و کار می اندازید
علامت آن است که برای رفع مشکلات خود کوششی بزرگ انجام می دهید.
و تمام تلاش خود را می کنید تا تمام گرفتاری و مشکلات خود را درسن کنید و در زندگیتان به آرامش و خوشی برسید.

اگر در خواب ببینید که پشت رادار هستید نشانه این است که در نزدگیتان فردی می آید و زندگی شما را نعقیر می دهد و شما را دگرگون می سازد.

اگر زنی را در پشت رادار ببینید نشانه مصبیبت و گرفتاری و بلا در زندگی است و بدین معناست که از سوی فردی خبر های نامطلوب و نگران کننده ای به شما می رسد و حالت روحی شما را به هم می ریزد

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها