تعبیر خواب رب

تعبیر خواب رب
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب رب این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب رب دیدن رب گوجه فرنگی در خواب اشاره به کمک و امکانات رفاهی و تجهیزات دارد.
اکر در خواب دیدید که مقداری رب می‌خورید  نشانه آن است که ممکن است کارهای شما به سادگی خوردن رب انجام گیرد.
|اگر در خواب رب گوجه فرنگی بسیار شوری را خوردید
بیانگر این است که فردی را که می‌خواهید در کارتان کمک و یاری اش کنید باعث سخت تر شدن کارتان می‌گردد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
تعبیر خواب دیدن رب گوجه فرنگی روشن به این معنی است که مردمی که می‌خواهند به شما کمک و یاری کنند
به طور خالصانه این کار را انجام خواهند داد و نتیجه خوبی را هم به دست می آورید.
دیدن رب گوجه فرنگی روی نان در خواب نشان دهنده بسیاری از افرادی استکه می‌خواهند با شما باشند
ولی این شرایط مورد حسادت همسر و یا معشوق شما قرار خواهد گرفت.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر در خواب دیدید که رب‌ها به طعم شیرین بود و بوی خوش دارد،
خوردنش سود و منفعت برای فرد است و آن چه به خلاف این بیند،
دلیل بر رنج و غم و  و ناراحتی مضرت کندو نشانه آن است که اتفاقات بد و ناگواری برایتان می افتد.

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب رب بدین معناست که اگر در خواب ببينيد که رب مي جوشانيد يا رب خريده ايد
نشانه آن است که  مال و ثروتی را به زحمت و رنج و تلاش فراهم مي کنيد.
سودي عايدتان مي شود که زائيده کار و کوشش بسيار است و سهل و آسان به دست نيامده است.
اگر احساس کرديد که بوي رب جوشانده به مشامتان مي رسدو شما از آن بو خوشتان مي آيد و آن را دوست دارید
نشانه ان است که خبري خوش به شما مي رسد
که شما را خوشحال می کند و براي شما سود آورد و مفید است و اگر از بوي آن رب خوشتان نيايد نشانه آن است که  خبري بد به شما مي دهندکه اگر چه سود آور است شما را غمگين مي کند.
اگر در خواب ديديد که رب روي لباستان ريخته نشانه آن است که در يک معامله زيان مي بينيد
که آن زيان به اندازه لکه اي که روي لباستان پديد آمده کوچک يا بزرگ است.اگر در خواب ديديد کوزه ها و شيشه هاي رب زيادي چيده شده و مي گويند
همه به شما تعلق دارد و خودتان ندانيد آنها را کي خريده يا پخته ايد
نشانه آن است که ميراثي و ثروتی به شما مي رسد
که آن هم به مقدار شيشه ها و کوزه ها يا زياد است يا کم.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها