تعبیر خواب رختخواب

تعبیر خواب رختخواب

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب رختخواب به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب رختخواب معمولا نماد انجام کارهایی است که دوست ندارید آنها را انجام دهید ولی به اجبار آن را قبول کرده اید.
البته این خواب می تواند معانی بسیار مختلفی داشته باشد که بستگی به جزئیات خواب شما دارد.

تعبیر خواب رختخواب معمولا نشانه تنبلی و تعلل در کارها و حتی انجام کارهایی است که تمایلی به انجام دادن آن ندارید.
و تعبیر این خواب همچنین ، نشانه تصمیم گیری برای رفتن به  سفر یا یک مسافرت است .

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر  در خواب ببیند که رختخوابی خرید یا آن را عوض کرد، بدین معناست که یک زن دیگر می گیرد و زن قبلی خود را طلاق مید هد و از او جدا می شود.
اگر  در خواب ببیند که رختخواب خویش رافروخت،
دلیل است که زن خود را طلاق دهد و یا یک کار مهم را از او پنهان می کند.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را در کمترین زمان مشاهده کنید.

جابر مغربی میگوید

اگر ببیند که رختخواب او از پشم درست شده بود،
دلیل که با یک زن توانگر و قوی ازدواج خواهد کرد.

تعبیر خواب دیدن رختخواب دریده شده یا سوخته، بدین معناست که که اجل او نزدیک آمده باشد و به زودی از دنیا می رود .
اگر ببیند که رختخواب او ابریشمین است ، دلیل که زن فاسقه را از دست می دهد و با زن ستوده ازدواج میکند.

اگر در خواب ببیند که رختخواب او را موش سوراخ کرده بود،
بدین معناست که  میان زن او و کسی، کاری ناسزا و زشت صورت گیرد و به فساد رضا دهد.

اگر رختخوابش درهوا معلق باشد، دلیل که رختخواب او در جایگاهی بلند پهن می شود و یک شغل بسیار خوبی پیدا خواهد کرد.
اگر ببیند که رختخواب وی از هوا به زمین افتاد،
بدین معناست که همسرش بیمار می شود ولی خیلی زود بیماریش خوب می شود.
اگر ببیند بررختخواب خوابیده است،بدین معناست که به آسایش و آرامش می رسد.

 

5 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

7 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
7
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx