تعبیر خواب رفتگر

تعبیر خواب رفتگر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب رفتگر به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب رفتگر نشانه غمخواری است مهربان و قانع و زحمتکش که به شما خدمت میکند؛  و ناراحتی وغم شما را می خورد می برد.

اگر ببینیم رفتگر آمد ولی زباله های ما را نبرد تعبیر بر عکس دارد.

اگر ببینم خودمان رفتگر شده ایم، مشکلات دیگران را از بین می بریم و ما باعث از بین رفتن غم ان ها میشویم.

تعبیر خواب ابن سیرین

رفتگر شدن در خواب دلیل بر پیدا کردن  قدرت عزت و مقام است

اگر خواب دیدی مستخدم هستی و در حال خدمت و کار کردن هستی

بدین معناست که به پست و مقامی شرافتمندانه دست پیدا میکنی و از طریق ان روزی حلال به دست می اوری.

مطیعی تهرانی میگوید
 دیدن رفتگر و زباله نشانه ناراحتی و غم است هر نوع کثافتی از این قبیل نشانه گرفتاری و بلا است.
اگر زباله ای که در خواب می بینید،که خیس باشد،
نشانه ننگ و رسوایی و بی آبرویی است که هرچه برای زدودن آن تلاش کنید، رسوایی و آبروریزی بیشتر می شود.
اگر متعفن باشد، بیماری و غم و غصه و بی پولی و  چیزی است که همه نیز از آن مطلع می شوند و شما نمی توانید ان را قایم کنید

با این توضیح که داده شد رفتگرکسی است که این غم ها و ناراحتی ها را از شما می گیرد و متقابلا هیچ انتظار و توقعی هم از شما ندارد.

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر دیدی مستخدم اداره ای شدی صاحب فرزند می شوی،

اگر دیدی اخراج شدی، نشانه آمدن یک خبر خوب به شما است،

اگر از کار برکنار شدی و گریه کردی نشانه غم است

اگر زنی خبر مستخدم شدن شوهرت را  داد طلاق میگیرید. اگر مرد نیز این کار کند، همین دلیل دارد.

در سایت ما میتواند تعبیر خواب انلاین را مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینید رفتگر از دوستان و آشنایان است و چهره اش شناخته شده به نظر می رسد،

بدین معناست که از شخص معینی انتظار کمک  دارید.

مشکلی دارید که می دانید فقط یک نفر می تواند آن را آسان کندو فقد ان یک نفر قادر به حل آن است.

اگر رفتگری که دیدید نا آشنا بود، احتیاج شما را به کمک و مساعدت نشان می دهد؛ بی آنکه به شخص مشخصی دیده داشته باشید.

اگر در خواب ببینید رفتگر خانه شما یک زن ناشناس است که حتی با شما حرف نمی زند،

نشانه این است که از مادر زن خودانتظار کمک و همراهی دارید.

اگر زنی این خواب را ببینید،  بدین معناست با مادر شوهر یا خواهر شوهر خویش اختلافی و مشکلاتی دارد

که باطن خود را مقصر می شناسد و ازآنها انتظار کمک و چشم پوشی دارد.

اگر در خواب ببینید که خودتان رفتگر شده اید

نشانه این است که دوست دارید مشکلات بقیه دوستانتان را حل کنید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها