تعبیر خواب روبان

تعبیر خواب روبان
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب روبان این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب روبان یا بستن روبان به مو در خواب به معنای انجام یک کار خطا می باشد و بستن روبان به لیاس یعنی کاری می کنید که از ارزش می افتید .
در مورد رنگ روبان هم روبان زرد و سیاه در خواب تعبیر خوبی ندارد .

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

معبرین غربی میگویند

با اینکه در تعابیر تهرانی روبان معنای خوبی ندارد برخلاف آن در روانشناسی بونگ روبان در خواب بازیگوشی و جشن و سرزندگی تعبیر شده است .

همان طور که دوران دختران پر از شادی است روبان نیز به نوعی گویای آن دوران است و او معتقد است روبان آبی تعبیر خوبی دارد .

این خواب را زنان می بینند و مردان نمی بینند مگر در رابطه با یک زن باشد.

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر زنی در خواب ببیند که به موی خویش روبان بسته  نشانه این است که خطایی  ویا گناهی را مرتکب می شود که مردم او را سرزنش می کنند

آنلی بیتون میگوید

و چنانچه خواب ببیند که روبان را به لباس خود می بندد عملی می کند که حرمت زنانه اش متزلزل می شود و مقامش در خانواده به مخاطره می افتد.
بستن روبان های بسیار نشانه تظاهر و ریاکاری  در انجام کاری است .

رفتن روبان از دیگران به معنای شنیدن تملق است و چاپلوسی.

در سرزمین رویاها آمده:

تعبیر خواب روبان اگر زرد باشد خوب نیست. اگر رنگ روبان سیاه باشد نیز خوب نیست ولی روبان به رنگ سرخ و صورتی خوب است. اگر مردی خواب ببیند که روبان به کسی می دهد به زنی دروغ می گوید و در صدد اغوای او بر می آید. بستن روبان برای مردان نشانه بی آبرویی و بی غزتی در میان مردم است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دروغ گفتن را مشاهده کنید.)

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها