تعبیر خواب روزنامه

تعبیر خواب روزنامه

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب روزنامه این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب روزنامه در خواب بیانگر نور و بینش و نگرش جدید است که روی یک مسئله ای که در بیداری ذهن شما را به خود مشغول کرده است اشاره دارد
شما به دنبال دانش و پاسخ به این مساله هستید.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب روزنامه ، علامت آن است که در معاملاتی که می کنید فریب ها و حیله گری هایی  آشکار صورت می گیرد که بر شهرت شما تأثیر منفی و مخرب می گذارد

اگر خواب ببینید می کوشید روزنامه ای مطالعه کنید اما موفق به این کار نمی شوید ،  و نمیتوانید این کار را بکنیدنشانه آن است که کاری را انجام می دهید اما در آن کار موفق نمیشوید و شکست می خورید و نتیجه خوبی را دریافت نمی کنید.

اگر درخواب ببینید که روزنامه اي  را منتشر می کنید،
نشانة ان اسـت کـه موقعیتهایی جدید در زندگی بـه دست می آورید
و در ان موفق می شوید و بـه کشور های خارج مسافرت می کنید ودر آنجا دوستانی جدید پیدا می کنید و با انها معاشرت می کنید.

لوک اویتنهاو میگوید:

تعبیر خواب روزنامه دیدن بدین معناست که خبر های ناخوشایندی را به زودی می شنوید و از شنیدن ان خبر خوشحال نمی شوید .

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را در کمترین زمان مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینید که روزنامه می خرید بدین معناست که بـه دام یک عشق بزرگ گرفتار خواهید شد .

اگر در خواب ببینید که روزنامه می فروشید نشانه آن است که دوستان  و آشنایان شـما را فریب خواهند داد.

اگر در خواب ببینید که روزنامه را پاره می کنید بدین معناست که ناکام می شوید.

تعبیر خواب روزنامه خواندن توسط دیگران بدین معناست که این اشخاص افرادی دروغگو و حیله گر هستند.

اگر در خواب ببینید که روزنامه ها هر روز با موضوعات جدید منتشر می شوند ،
بدین معناست که کار های شما بی دردسر و به راحتی انجام می شوند.

اگر در خواب ببینید که خودتان روزنامه می خوانید،
نشانه آن است که مرگتان نزدیک است و شما به زودی می میرید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx