تعبیر خواب روزن

تعبیر خواب روزن

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب روزن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب روزن اگر به روشنايي باشد خوب است ولي اگر از روشنايي به تاريکي باشد بد است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

ديدن روزن در خواب هيچ تعبيري ندارد مگر اين که با شرايط خودتان تطبيق داده شود.

اگر در جايي تاريک هستيد و در آنجا تاریکی است و ببينيد روزني به روشنايي هست
خواب شما خبر مي دهد(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب تاریکی را مشاهده کنید.)
که آينده اي روشن داريد و مشکلات شما رفع مي شود.

اگر بيمار هستيد  نشان هاین است که شفا حاصل مي کنيد و اگر وامدار هستيد وام خود را مي پردازيد.

ولي اگر در جايي روشن باشيد و روزني ببينيد که رو به تاريکي قرار گرفته خوب نيست
و از غم و اندوه  و ناراحتیخبر مي دهد.

اگر در جايي باشيد که اطرافتان روزن هاي زيادي باشد
کاري بزرگ و احيانا مشکل با راه حل هاي متعدد براي شما پيش مي آيد که حق انتخاب خواهيد داشت.

تعبیر خواب روزن بدین معناست که اگر در جايي مسدود باشيدو خودتان روزني به خارج باز کنيد نيکو است
و اگر جاي باز باشيد و روزني به محل مسدود باز کنيد، براي خود مشکل به وجود مي آوريد.

ولی اگر در جایی روشن باشید و روزنی ببینید که رو به تاریکی قرار گرفته خوب نیست و از غم و اندوه خبر می دهد
و نشانه این است که اتفاقات بدی برایتان می افتدد

اگر در جایی باشید که اطرافتان روزن های زیادی باشد کاری بزرگ و احیانا مشکل با راه حل های متعدد برای شما پیش می آید که حق انتخاب خواهید داشت.

اگر در جایی مسدود باشید و خودتان روزنی به خارج از کنید نیکو است
و اگر جای باز باشید و روزنی به محل مسدود باز کنید،  نشانه این است که برای خود مشکل به وجود می آورید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx